AWACS 1981–1983

0
1457

W czasie otwarcia wystawy, 15 kwietnia o godz. 18, Maciej Toporowicz zaprezentuje akcję grupy AWACS zatytułowaną Czwarta próba dojścia, pierwotnie wykonaną w prywatnym mieszkaniu przy ul. Dietla w Krakowie w listopadzie 1982 roku.

 

Wystawa grupy AWACS, tworzonej w latach 1981–1983 przez Piotra Grzybowskiego i Macieja Toporowicza, zaprezentuje zbiór artefaktów dokumentujących działalność grupy. Jest wstępem do szerszej dyskusji krytycznej i naukowej na temat dorobku tego kolektywu. W ramach przygotowań i trwania ekspozycji rozpocznie się proces gromadzenia materiałów, które złożą się na bank historii mówionej – zbiór nagrań wideo wypowiedzi artystów i świadków wydarzeń zainicjowanych przez AWACS. Docelowo efekty zostaną udostępnione szerokiej publiczności.

 

Piotr Grzybowski, Maciej Toporowicz, AWACS, fot. Maciej Toporowicz, 1981

 

Piotr Grzybowski i Maciej Toporowicz w 1981 roku stworzyli unikatowy duet performerski, który w okresie swej twórczej aktywności zorganizował szereg akcji kontestujących zinstytucjonalizowane i tradycyjne modele życia artystycznego w Krakowie. Performanse odbywały się, zazwyczaj nielegalnie, w przestrzeniach instytucji sztuki np. w Biurze Wystaw Artystycznych – dzisiejszym Bunkrze Sztuki – (Róża, 1981, podczas IX Spotkań Krakowskich), w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych (np. Tapes, 1981) czy prywatnych mieszkaniach i piwnicach (Underground, 1981). Inspirowani doświadczeniami ruchów neoawangardowych (przede wszystkim akcjonistów wiedeńskich), performerzy uosabiali determinację młodego pokolenia artystów, w którego losy gwałtownie wpisał się wybuch stanu wojennego.

 

Zdjęcie z performansu pt. Taśmy, który miał miejsce w budynku ASP w Krakowie, fot. Marek Pawłowski,1981

 

Punktem wyjścia dla kuratora wystawy jest założenie, że podstawowym walorem artystycznym sztuki kreowanej przez AWACS był bunt. Może on być utożsamiany z ogólnoświatową tendencją kontrkultury początku lat 80. oraz łączony z walorem nostalgicznym wywodzonym z doświadczeń krakowskiego środowiska. AWACS w swoich drastycznych i ekstremalnych projektach, wynikających z potrzeby przekraczania kolejnych granic, trafnie ukazywał emocje ówczesnego młodego pokolenia szarej rzeczywistości PRL-u.

 

W latach działalności grupy fenomen grupy AWACS był odnotowywany w czołowych czasopismach światowych poświęconych sztuce performansu. Jej dorobek jest wciąż pamiętany w środowisku artystów zajmujących się performansem, nigdy jednak nie został poddany systematycznej rewizji naukowej, reinterpretacji czy szerszemu upowszechnieniu. Wystawa w Bunkrze Sztuki ma zamiar to zmienić.

 

Zdjęcie z performansu pt. AWACS, Klub Pod Ręką (klub ASP), fot. Marek Pawłowski, 1981

 

Wystawa dedykowana jest pamięci Piotra Grzybowskiego, który zmarł w sierpniu 2013 roku, już w trakcie przygotowań do wystawy.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie jest konferencja Znikanie, więcej o konferencji >>

 

Otwarcie: 15.04.2014, godz. 18

Wystawa czynna: 16.04–25.05.2014

Galeria Bunkier Sztuki, Kraków, pl. Szczepański 3a, więcej o wystawie >>

Kurator: Krzysztof Siatka

Partner wystawy: Stowarzyszenie Fragile

Dodaj odpowiedź