„Fragile” 1 (31) 2016: WSPÓLNOTOWOŚĆ / nabór tekstów

0
684

Ogłaszamy nabór tekstów do pierwszego numeru „Fragile” w 2016 roku. Temat numeru: WSPÓLNOTOWOŚĆ.

 

Wspólnota może mieć wymiar duchowy, ekonomiczny czy militarny; może funkcjonować na poziomie lokalnym lub globalnym, w przestrzeni wirtualnej lub realnej. W perspektywie międzynarodowej może stawiać sobie za cel dbałość o równowagę ekologiczną planety, zaś w wymiarze sąsiedzkim troskę o najbliższe otoczenie. W ramach numeru chcemy zastanowić się nad problematycznością wspólnotowości w czasach polegania tylko na sobie, wiary w indywidualizm i przedsiębiorczość, własny interes oraz popularności zasady: sam jesteś sobie winien, jeśli ci się nie powodzi. Chcemy zapytać czy ze wspólnotą w sposób konieczny łączą się idee równości i braterstwa, które bywają często ideologizowane i zaprzęgane w służbę konkretnych celów politycznych. Będziemy też  zastanawiać się nad kondycją pojęcia solidarność, które, jak się wydaje, należy dogłębnie przemyśleć, szczególnie w kontekście kierunku rozwoju rzeczywistości.

Mamy zamiar też pochylić się nad tym, dlaczego czasem jedną wspólnotę przedkładamy nad inną, narodową nad ogólnoeuropejską, rodzinną nad człowieczą, a budując nierówności wewnętrzne i zewnętrzne, rezygnujemy z kategorii braterstwa. Zastanowimy się, dlaczego w wyniku tych roszad gubi się idea równości, konieczna do zaistnienia wspólnoty pozbawionej podłoża rasistowskiego i dyskryminacyjnego wobec wszystkiego, co znajduje się „poza”.

Chcielibyśmy poddać pod rozwagę, czy w ramach wspólnotowości jednostka jest zmuszona do rezygnacji z własnej podmiotowości, z pragnień i roszczeń. Czy deklarując się jako część całości może wymagać opiekuńczości i tego wszystkiego, co zostało zadekretowane jako cele wspólnoty. I czy wspólnotowość jest konieczna dla zaistnienia kultury i będącej jej częścią edukacji, zaś one do właściwego funkcjonowania grupy.

 

Teksty należy przesłać do 29 lutego do redaktora odpowiedniego działu — zob. RedakcjaZachęcamy do wcześniejszego zgłaszania redaktorom swoich propozycji, najważniejszych problemów i tez artykułu.

Więcej informacji dla autorów można znaleźć TUTAJ.

„Fragile” znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy za publikację w naszym piśmie otrzymują 2 punkty.

 

Zapraszamy do WSPÓŁpracy!

Redakcja „Fragile” 

 

Dodaj odpowiedź