„Fragile” 3 (33) 2016: IMPROWIZACJA / nabór tekstów

0
794

Improwizacja interesuje nas zarówno pod względem estetyczno-warsztatowym, jak i w perspektywie społecznej. Pragniemy postawić i spróbować znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: w którym miejscu jest obecnie toczący się od lat spór o to, czy improwizacja jest de facto komponowaniem w czasie rzeczywistym, czy też czymś z natury odmiennym od komponowania w jakimkolwiek rozumieniu? Skąd wynika lęk przed improwizacją i czy jej zanik w sztuce Zachodu w wieku XIX można wiązać z określoną formacją społeczno-kulturową? Jeśli tak, to z czym wiązać rozkwit improwizacji w wieku XX, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 50 lat?

Jak bardzo różni się status improwizacji w różnych dziedzinach sztuki i na czym polega jej odmienne zastosowanie w literaturze, sztukach wizualnych i muzyce? Czy pełni tę samą funkcję w przypadku performensu, slamu poetyckiego i sztuce generatywnej? Na czym polega improwizacja w sztuce filmowej? Czy improwizacja może być metodą twórczą reżysera, aktora, scenarzysty, operatora? Jakie są jej granice podczas realizacji filmu? Czy współcześnie twórca może sobie pozwolić na wolność niedookreślenia i przypadku? Czy filmowcom zdarza się improwizować na planie w sytuacjach kryzysowych?

Czy nieuchronnie rodzące się w praktyce strategie improwizowania można uznać za formy organizowania materiału sprzeczne z jej ideą? Jak różnie można spoglądać na kwestie kontroli i chaosu? I wreszcie – czy improwizacja w sztuce może być punktem wyjścia do konstruowania ogólnych koncepcji metod nieschematycznego działania?

Gwałtowny rozkwit sceny swobodnej improwizacji w Polsce – przynajmniej jeśli chodzi o muzykę – i próby nadgonienia zaległości, jakie dzielą nas pod tym względem od krajów Europy Zachodniej sugerują, że namysł teoretyczny i dyskusja nad coraz bardziej popularną i wpływową metodą działania twórczego są coraz bardziej potrzebne.

 

TERMINY NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW:

Termin nadsyłania gotowych artykułów mija 31 sierpnia 2016 r.

 

Więcej informacji na temat współpracy można znaleźć w zakładce >>> Dla autorów.

 

Zapraszamy!

 

  ')}

Dodaj odpowiedź