„Fragile” na żywo: Medytacja – historia, teraźniejszość, przyszłość – dyskusja

0
977

Serdecznie zapraszamy na dyskusję pod tytułem Medytacja – historia, teraźniejszość, przyszłość z udziałem Rafała Mazura, Maksymiliana Wocha oraz Jarosława Zaparta. Prowadzenie: Robert Szuksztul
Jak rozumiana jest medytacja na Wschodzie i Zachodzie – i co z tych różnic wynika? Jakie cele stawiają sobie i jakimi metodami się posługują odmienne szkoły medytacji? W jaki sposób świat zachodni inspiruje się praktykami medytacyjnymi i adaptuje je dla swoich potrzeb?
Czas: 13 listopada 2018, godz. 18:00

Miejsce: Baza, Floriańska 15, Kraków

 

Spotkanie promocyjne pisma kulturalnego „Fragile”, numer: Medytacja
www. fragile.net.pl

Rafał Mazur – muzyk, filozof – doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się muzyką improwizowaną i poznawczymi praktykami dźwiękowymi Dalekiego Wschodu. Zainteresowania naukowe: filozofia sztuki Dalekiego Wschodu, sonic philosophy, filozofia daoistyczna.

Robert Szuksztul – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, wykłada w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Zainteresowania naukowe: kanon palijski, buddyzm abhidharmiczny, buddyzm czystej ziemi.

Maksymilian Woch – doktorant w Instytucie Religioznawstwa. Zainteresowania: filozofia buddyjska, kultura państw buddyjskich, przyszłość buddyzmu. Prywatnie: w tym wcieleniu zajmuje się kwestią reinkarnacji.

Jarosław Zapart – indolog, buddolog, doktor nauk humanistycznych, wykłada w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Zainteresowania naukowe: indyjski buddyzm mahajany, poetyka i estetyka sanskrycka.

 

 

 

Pismo kulturalne „Fragile. Medytacja”

Wydawca: Stowarzyszenie Fragile, współwydawca: Stowarzyszenie Willa Decjusza, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa, Fundacji im. Tislowitzów oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

Dodaj odpowiedź