„Fragile” na żywo: WSPÓLNOTOWOŚĆ / dyskusja na temat poezji i literatury

0
710

Zapraszamy na dyskusję wokół tematu przewodniego najnowszego wydania „Fragile”, czyli WSPÓLNOTOWOŚCI.

Goście:
Dawid Kujawa, Jakub Skurtys, Krzysztof Sztafa

Prowadzenie: Aleksandra Byrska

17 czerwca, godz. 18:00
Massolit Books & Cafe (ul. Felicjanek 4, Kraków)

Strona wydarzenia na Facebooku.

 

Agnieszka Kwiecień: „Ludzkie niemowlęta rodzą się bezbronne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, dlatego, jak pokazują dzieje dziesiątków tysiącleci naszego gatunku, potrzeba całej wspólnoty (jej opieki i bezpieczeństwa, które daje), aby je wychować. Nie tyle jednak prosta umiejętność współpracy w grupie (w ramach kurateli nad potomstwem czy zdobywania pokarmu), właściwa dla wielu stworzeń, ile współpracy rozwiniętej w bardzo dużych liczebnie społecznościach, uwarunkowanej zdolnością posługiwania się językiem, który daje co więcej możliwość przekazywania fikcji, a więc mitów, legend, opowieści religijnych, wyobrażeń, prawdopodobnie pozwoliła nam zbudować świat w kształcie, jaki znamy współcześnie.

To być może była kwestia przypadku, mutacji w genotypie, że akurat homo sapiens wykształcił w sobie te niebywałe zdolności kooperacji, nie w ramach stada – czyli małej grupy, ale bardzo wielu osobników jednocześnie. Tak rozpoczęła się opowieść o jednym gatunku ludzi, który potrafi łączyć się w wielkie wspólnoty jednostek nieznających się osobiście, ale podporządkowanych jakiejś idei, celowi. To działanie pozwoliło homo sapiens zapanować nad światem, po wcześniejszym wyeliminowaniu, jak głoszą jedne z teorii, lub wchłonięciu w pewnym stopniu, jak przyjmują drugie, wszystkich innych, zamieszkujących niegdyś kulę ziemską gatunków ludzi. A wspólnoty małe i większe zaczęły zaś wyznaczać granice i budować mury faktyczne i mentalne. Wkluczać i wykluczać jednostki, posługując się wyobrażonymi kategoriami eliminacji. Tak jest do dzisiaj. (…)”

Całość listu od redakcji można znaleźć tutaj.

 

Dawid Kujawa – ur. w 1989, krytyk literacki i poeta, autor książki „Wideopoezja. Szkice” (Katowice 2014), redaktor miesięcznika „Opcje 1.1”. Teksty publikował w papierowych i internetowych periodykach.

Jakub Skurtys – krytyk, doktorant w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 roku na Wydziale Filologicznym UWr; interesuje sie historią awangardy, studiami nad codziennością oraz związkami literatury i ekonomii. Czlonek redakcji „Przerzutni”.

Krzysztof Sztafa – ur. 1991, pochodzi z gór, mieszka w Krakowie. Publikuje w prasie i internecie. Jeszcze studiuje, ale już bez przekonania.

 

Fragile – pismo kulturalne
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Dofinansowano ze środków Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”.

 

Dodaj odpowiedź