Interdyscyplinarna konferencja PRACA: ALIENACJA I KREACJA

0
1274

Wybrane referaty uczestników konferencji ukazały się drukiem w grudniowym numerze pisma kulturalnego „Fragile” (nr 4/22/2013) więcej >>

 

6 listopada 2013 roku w Krakowie w Galerii Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, sala audiowizualna, poziom -1.

 

Program konferencji:

10.30 – 10.50             otwarcie konferencji

 

10.50 – 11.10              dr Florian Nowicki, Praca niewyalienowana czy aktywność autoteliczna?
Pogranicza „królestwa wolności” i „królestwa konieczności”
, UW

11.10 – 11.30              mgr Arkadiusz Rogoziński, Praca jako źródło szczęścia? Próba stworzenia
definicji normatywnej w kontekście teorii systemów
, UŁ

11.30 – 11.50             dr Urszula Zbrzeźniak, Innowacyjność jako fetysz, UW

 

11.50 – 12.10             dyskusja

12.10 – 12.20             przerwa

 

12.20 – 12.40              Katarzyna Duda, Koncepcja pracy kolektywnej w doktrynie Pierre’a Josepha Proudhona oraz Piotra Kropotkina, Uniwersytet Opolski

12.40 – 13.00             mgr Dominika Dobrowolska, Pracoholizm – choroba XXI wieku?, KUL

13.00 – 13.20             mgr Katarzyna Żarnowska, Społeczne (nie)konsekwencje pracy w Japonii, UJ

 

13.20 – 13.40             dyskusja

13.40 – 14.00             przerwa

 

14.00 – 14.20              Aleksandra Byrska, Obraz pracy w literaturze polskiej pisanej przez kobiety
po 1989 roku
, UJ

14.20 – 14.40              mgr Alicja Palęcka, „Był czas, gdy ryło mi to beret”. Jak pisarki radzą sobie
z alienacją
, Fundacja Ha!art, UJ

14.40 – 15.00              Beniamin Maria Bukowski, Nowomowa pracownicza (albo o profetyzmie
Marksa)
, UJ

 

15.00 – 15.20             dyskusja

15.20 – 15.40             przerwa

 

15.40 – 16.00             mgr Miłosz Stelmach, Twórczość jako ofiara. Tarkowski/Rublow, UJ

16.00 – 16.20              mgr Krzysztof Siwoń, Człowiek w kufajce. Praca i robotnik w polskiej
komedii czasów PRL-u
, UJ

16.20 – 16.40              mgr Daria Gosek, Artysta – prekariusz? Próba analizy pozycji artysty w świecie współczesnym, UJ

 

16.40 – 17.00             dyskusja i zakończenie

 

 

Alienacja pracy, procesu i jej wytworu przywołują na myśl Marksa, ale jednocześnie są to kategorie aktualne w dobie wielkich korporacji czy centrów outsourcingowych. Obecne tam: rywalizacja, konkurencja, specjalizowanie się w drobnych czynnościach bywają częścią procesu obsługi klienta z drugiej strony kuli ziemskiej. Jak wielkie spełnienie może odczuwać humanista, słysząc nagonkę ekspertów od kariery, że należy wybierać zawody przyszłości, a zatem kształcić się na inżyniera i księgowego, lub przeglądając raporty z badań, w których nie przewidziano odpowiednich rubryk? Każdy chciałby za swoją pracę realizowaną z pasją otrzymywać adekwatne wynagrodzenie. Często jednak trzeba sobie wmawiać, że wartością dodaną jest owe poczucie robienia Czegoś. Czy każda praca wzbogaca, czy to tylko iluzja? Ale dlaczego artysta powinien pracować za darmo? Jak w dzisiejszej rzeczywistości patrzymy na pracę (zakład pracy moim domem)? Czy lepiej by dom stał się zakładem pracy? Czy będąc wolnym strzelcem, jesteśmy wolni od frustracji? Na ile my tworzymy w pracy, na ile praca tworzy nas? Czy praca może zabić kreatywność? A może to ona jest jedynym sensownym polem walki o własną kreatywność? Bo w domu czeka nas sprzątanie i gotowanie? Zawód: matka, zawód: gosposia – uwierzcie, to zawody pełne pasji i spełnienia, praca z powołania. Czy ktoś w końcu doceni ojców, którzy idą na ojcowski? Czy pokolenie Y wciąż musi się tłumaczyć przed światem, że inaczej widzą relację praca-​ja-​życie? A gdzie realizują się „zetki”, urodzeni po 1990 roku?

 

Organizator: Pismo kulturalne „Fragile”, Stowarzyszenie Fragile

Rada programowa: Anna Gregorczyk, prof. Jan Hartman, dr Dobrochna Kałwa, Agnieszka Kwiecień, dr Agata Świerzowska

 

Ostateczny termin przesłania gotowych tekstów do publikacji (numer grudniowy „Fragile”): do 11 listopada

Długość wystąpienia: 15–20 minut

 

Udział uczestników czynnych i biernych bez opłat. Dla słuchaczy przygotujemy bezpłatne numery archiwalne „Fragile”

 

Kontakt: Pismo kulturalne „Fragile”, 31–027 Kraków, ul. Mikołajska 2

www​.fragile​.net​.pl, fragile@​fragile.​net.​pl, 12 422 19 55

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat medialny: Polski Portal Kultury O.pl

 

Dodaj odpowiedź