Konferencja: „Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym”

0
874

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na konferencję pt. Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, która odbędzie się w dniach 6-8 czerwca w Krakowie. Przedmiotem namysłu mają być przede wszystkim nowoczesne i ponowoczesne formy reprezentacji i/lub artykulacji afektu w tekstach kultury. Rozważany ma być również zmieniający się w perspektywach filozoficznej, kulturowo-historycznej i teoretycznej status samego afektu w życiu społecznym i kulturze, jego odmiany (intensywności, uczucia, emocje, nastroje…) i postaci (wstyd, strach, wstręt, radość…) oraz wymiary i konsekwencje zwrotu afektywnego w humanistyce.

Główne obszary zainteresowań:

Status afektu (po)nowoczesnego

„Anatomia” afektu – próby definicji

Afekt w teorii; filozofia afektu

Formy afektywnej reprezentacji i/lub artykulacji w tekstach kultury

Metody badania afektu w literaturze/ sztukach wizualnych/ nowych mediach/ teatrze

Poetyki afektu; gatunki afektywne

Wymiary i konsekwencje zwrotu afektywnego; zwrot afektywny w kontekście innych „zwrotów” humanistycznych

Inter-(trans-)dyscyplinarność afektu

Afekt a trauma/ doświadczenie/ przeżycie

Afekt a świadectwo i pamięć

Afekty teatralne/ performatywne

//

Termin nadsyłania abstraktów: 31.03.2014

Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://kulturaafektu.wordpress.com/

Dodaj odpowiedź

Więcej aktualności