Konferencja Naukowa „W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury”

0
964

Zmysł dotyku odgrywa coraz ważniejszą rolę we współczesnym świecie. Staje się kluczową formą budowania już nie tyle relacji z ludźmi, co raczej z rzeczami. Dynamicznie rozwijające się nowe technologie wyraźnie dowartościowują ten zmysł. Smartfony, tablety, monitory, dotykowe „przyciski” to przykłady urządzeń, z którymi mamy na co dzień do czynienia i które bazują właśnie na dotyku .

Organizatorzy Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury” pragną zachęcić uczestników do zmierzenia się z pytaniem, na ile rosnąca waloryzacja dotyku prowadzi do faktycznego przeorientowania na mapie zmysłów. Czy dotyk studzi aktywność wzorku, słuchu i powonienia, czy wręcz przeciwnie? Czy możliwa jest synergia zmysłów w sytuacji narastającej roli dotyku? Jaką pozycję zajmuje zmysł dotyku w filozofii, literaturze, sztuce czy nowych mediach i jakie są granice jego przedstawialności? Co faktycznie konstytuuje zmysł dotyku? Jak można go badać i jaką rolę odgrywają w tym procesie afekty, ciało, język i psychiczne więzi? Wreszcie, jak zmienia się percepcja dotyku na przestrzeni wieków i w czym te zmiany się manifestują?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć właśnie podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do dyskusji organizatorzy zapraszają zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów, religioznawców, psychologów, jak również innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką dotyku.

Propozycje tematów konferencyjnych:

– dotyk a nowe technologie,
– literackie i artystyczne reprezentacje dotyku,
– haptyczność kina,
– miejsca dotyku w relacji do innych zmysłów,
– performatywność dotyku – dotyk w sztuce performance,
– cyberdotyk,
– tabu dotykania a granice dotyku,
– psychologiczne ujęcie dotyku,
– prawo do dotyku,
– filozofia(e) dotyku,
– ekspresja afektów w dotyku,
– epistemiczność dotyku,
– kultura(y) dotyku,
– dotyk a prywatność,
– terapia dotykiem,
– komunikowanie za pomocą dotyku – język ciała ,
– kognitywistyczne spojrzenie na dotyk,
– substytuty dotyku,
– skutki braku dotyku,
– dotyk jako narzędzie kształtowania wspólnoty,
– dotyk bolesny, dotyk obrzydliwy,
– erotyczność dotyku,
– biochemia dotyku,
– antropologia zmysłów.

W celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz znajdujący się w zakładce REJESTRACJA” na stronie internetowej organizatorów. Zgłoszenia należy przesłać do 28 czerwca 2015 roku.

 

Dodaj odpowiedź