„Kultura a rozwój” – wykład prof. dr. hab. Jerzego Hausnera inaugurujący 10. jubileuszową edycję Akademii Dziedzictwa

0
659

Tytuł wykładu prof. Jerzego Hausnera – Kultura a rozwój – to zarazem tytuł pierwszego na rynku polskim podręcznika poświęconego relacjom pomiędzy kulturą, gospodarką i kreatywnością. Wykład zainauguruje jubileuszową, dziesiątą już edycję studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, realizowanych przez MCK we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książkę Kultura a rozwój wydało w 2014 r.  Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

 

 

Prof. Jerzy Hausner jest redaktorem naukowym tej publikacji, a jej celem jest uchwycenie i opisanie związku kultury z gospodarką i jej współczesnymi przemianami, a także ze zmianami społecznymi. Współredaktorem książki jest dyrektor MCK, prof. Jacek Purchla, a wśród autorów rozdziałów znajdują się pracownicy MCK: wicedyrektor MCK, Agata Wąsowska-Pawlik, prof. Krzysztof Broński, dr Katarzyna Jagodzińska i Joanna Sanetra-Szeliga. Jest to podręcznik akademicki skierowany przede wszystkim do studentów nauk społecznych, ale także książka dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

„(…) za sprawą żywotności i zmienności kultury, czyli za sprawą ludzkiej wyobraźni i kreatywności, rozwój nie jest linearny, lecz meandryczny; to nieustanne zrywanie i podtrzymywanie ciągłości. Nie jest też zdeterminowany, ani ekonomicznie, ani technologicznie. Można go świadomie pobudzać i w pewnym stopniu nadawać mu kierunek, ale nie można go zaprogramować. Rozwój jest funkcją otwartości kultury i podmiotów zajmujących się działalnością kulturalną. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie ma dominujący w danym społeczeństwie model instytucji kultury, zarządzania nią i jej relacji z innego rodzaju instytucjami, zwłaszcza politycznymi i gospodarczymi”.

Partner Akademii Dziedzictwa: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

 

 

AKADEMIA DZIEDZICTWA

Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy, pracownicy placówek kulturalnych oraz organizatorzy turystyki kulturowej.

Uczestnicząc w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa, słuchacze przechodzą szkolenie w zakresie nowoczesnych metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Uzupełnieniem i dużym atutem programu są warsztaty terenowe przy obiektach zabytkowych, tygodniowy obóz naukowykońcowy objazd studyjny (koszt jest wliczony w opłatę za studia!). Dla każdego studenta jest to znakomita okazja do skonfrontowania wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów z realiami.

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. O prestiżu Akademii Dziedzictwa świadczą już same nazwiska wykładowców, wśród nich: prof. Andrzej Rottermund, prof. Jerzy Hausner, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus, prof. Jacek Purchla, prof. Piotr Krasny.

 

Program:

Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa oraz prawa i administracji zostaną zorganizowane w ramach następujących bloków tematycznych:

* teoria dziedzictwa kulturowego,

* prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa,

* historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne,

* przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa,

* marketing, promocja i komunikacja,

* samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków.

 

Więcej informacji:

http://www.mck.krakow.pl/page/akademia-dziedzictwa; dr Michał Wiśniewski – Kierownik Ośrodka Edukacji Akademia Dziedzictwa 12 42 42 820

 

Patroni medialni MCK: TVP Kraków, Radio Kraków Małopolska, OFF Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Karnet, Herito, In your pocket, Polski Portal Kultury O.pl, Telewizja M, AHICE

 

Dodaj odpowiedź

Więcej aktualności