Kultura wykluczenia? VIII odsłona: Ofiary – Milczenie

0
1185

Pojęcie wykluczenia towarzyszy niemalże wszystkim refleksjom na temat współczesnej kultury. Wywołuje niejasności, prowokuje do dyskusji, rodzi pytania. Pojawia się w różnych kontekstach i rozważane jest na wielu płaszczyznach. Wydaje się być cechą integralną każdej kultury, pojawiając się niczym antyteza każdego systemu i porządku budowanego w kulturowych kategoriach. Funkcjonuje w refleksji nad językiem, myśleniem, poznaniem. W ósmej odsłonie badania form wykluczenia i poszukiwania remedium na nie organizatorzy proponują przyjrzeć się wykluczeniu ofiary.

W sferze milczenia, strachu, wstydu, tabu bardzo często zostaje przemilczana krzywda zadana drugiemu człowiekowi czy zwierzęciu. O przemocy domowej bardzo długo nie mówiło się i po dziś dzień dla wielu jest to temat wstydliwy, przekraczający poczucie intymności czy prywatności. Gwałt nadal często pozostaje problemem zgwałconego człowieka, mówienie o przemocy i traumie wymaga ogromnej odwagi, niejednokrotnie naraża ofiarę na dodatkowe upokorzenia. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością, osób w wieku senioralnym czy dzieci często wymyka się statystykom, często jest niedostrzegana, zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy osoba pokrzywdzona nie może, czy nie potrafi mówić o tym, co się z nią dzieje i co się jej przydarzyło. O krzywdzie zwierząt milczano w naszej kulturze równie długo, a po dziś dzień nie chcemy przyznać się do tego w jaki sposób postępujemy wobec zwierząt hodowlanych, klatkowych – a nawet co robimy z naszymi domowymi „pupilami”.

W tym roku organizatorzy konferencji chcą się zatem zająć milczeniem wobec krzywdy, bezradnością ofiary i obojętnością świadków. Proponują dyskusję nad problem wypierania krzywdy i krzywdzenia, niechęci do zajmowania się tym, co skrywane i spychane na margines. Zamierzają również zająć się wykluczeniem jako formą agresji oraz przyjrzeć się temu, w jaki sposób wykluczając, sami stajemy się źródłem opresji. Proponowane zagadnienia do analizy to: 1.Przemoc wobec najsłabszych – krzywda tych, którzy nie mogą się obronić. 2.Prześladowanie i agresja jako tabu. 3.Przemoc w rodzinie. 4.Problem przemocy wobec dzieci, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób w wieku senioralnym. 5.Prześladowanie i odrzucenie uchodźców, migrantów, „obcych”.6.Stygmat Inności i nienawiść „Innego”. 7.Przemoc wobec zwierząt. 8.Milczenie ofiar 9.Rodzaje przemocy instytucjonalnej. 10.Bezradność wobec zła. 11.Przemoc symboliczna. 12.Przemoc kulturowa. 13.Przemoc w polityce.

Abstrakty należy przesłać do 15 października (max. 200 słów, na adres: kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com), opłaty za konferencję należy wpłacać do końca października po ogłoszeniu listy prelegentów.

Konferencja planowana jest na 6,7 i 8 listopada 2020 w Krakowie. Obrady odbędą się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego lub w razie dalszego rozwoju pandemii, online.

W tym roku konferencję zamiast tradycyjnych spotkań i warsztatów poprzedza cykl rozmów prowadzonych online i dostępnych na https://kulturawykluczenia.wordpress.com/, Facebooku i kanale YouTube.

 

Komitet Naukowy: Aleksandra Derra, Małgorzata Fuszara, Dariusz Gzyra, Jacek Kochanowski, Beata Kowalska, Remigiusz Ryziński, Magdalena Środa, Marcin Urbaniak

Organizatorzy: Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Dorian Mączka

 

Inf. na podstawie materiału organizatora

Dodaj odpowiedź