MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SŁOWIAŃSKIE ŚWIATY WYOBRAŹNI”

0
911

PROGRAM

25.09.2017-26.09.2017

 

25.09.2017 (poniedziałek)

Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42

9:00-9:30  Rejestracja uczestników

9:30-10:00 Uroczyste otwarcie konferencji

 

10:00-11:00

Przewodniczy: dr hab. Kazimierz Maciąg

prof. Nataliia Maliutina (Uniwersytet Rzeszowski)

Сюжет о создании (или постановке) сказки в пьесах Виктора Бусаренко и Анны Яблонской

The plot of creating (or staging) a fairy tale in the plays of L. Petrushevskaya and A. Yablonskaya

prof. Oleksander Kyrylyuk (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

Чи можна написати суто словянську літературну казку для дітей на основі словянського фольклору?

Is it possible to write a purely Slavic literary fairy tale for children on the basis of Slavic folklore?

prof. Sanja Lovrić Kralj, prof. Berislav Majhut (Uniwersytet w Zagrzebiu)

Slika sretnog djetinjstva u dječjoj književnosti u socijalističkoj Jugoslaviji

An image of the happy childhood in socialist Yugoslavia children’s literature

dyskusja

11:00-11:30 PRZERWA NA KAWĘ

11:30-12:30

Przewodniczy: dr Marlena Gruda

dr hab. Kazimierz Maciąg (Uniwersytet Rzeszowski)

Elementy słowiańskiej wyobraźni w wybranych dziełach Henryka Sienkiewicza

Elements of the Slavic imagination in selected works of Henryk Sienkiewicz

dr Peter Svetina (Uniwersytet Alpe-Adria w Klagenfurcie)

Domišljija, upor in kritika režima: subverzivni elementi v slovenski mladinski književnosti po drugi svetovni vojni

Imagination, rebellion and regime-critics: subversive elements in slovenian children’s literature after second world war

dr Marta Studenna-Skrukwa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Antyutopia kapitalizmu. Nie-dziecięca interpretacja świata przedstawionego w trylogii o skrzacie Nieumiałku Mikołaja Nosowa

Anti-utopia of the capitalism. Non-childish interpretation of the trilogy about Nieumiałek by Mikolaj Nosov.

12:30-13:30

Przewodniczy: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

dr Elżbieta Zarych (Uniwersytet Jagielloński)

Gry z konwencjami, realiami i demonologią słowiańską w Innych baśniach Zbigniewa Beliny Brzozowskiego

mgr Monika Sagało (Uniwersytet Jagielloński)

Baśń o dwunastu miesiącach w literaturze polskiej i słowackiej

Mateusz Kucab (Uniwersytet Rzeszowski)

Filozofia i przestrzeń w baśniach Leśmiana

13:30-14:30

Przewodniczy: dr Elżbieta Zarych

dr Anna Maroń (Uniwersytet Rzeszowski)

Transformacja strategii komunikacyjnych w sztukach bajkach Nikołaja Kolady

dr Piotr Gierowski (Uniwersytet Jagielloński)

Jara Cimrman, geniusz urojony? Próba portretu

mgr Szymon Przeklasa (Uniwersytet Jagielloński)

Drugie życie baśni: memy w krajach byłej Jugosławii jako manifestacja poglądów i uczuć

14:30-15:00 PRZERWA KAWOWA

15:00-16:00

Przewodniczy: dr Alla Demchenko

mgr Magdalena Michocka-Babiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Bajka w dyskursie współczesnej literatury rosyjskiej

mgr Nataliia Chaura (Państwowy Uniwersytet w Chersoniu)

Репрезентація жанру фентезі в українській періодиці 2013-2014 років

Representation of fantasy genre in Ukrainian periodicals of 2013-2014 years

16:00-17:00

Przewodniczy: dr Anna Maroń

dr Alla Demchenko (Panstwowy Uniwersytet w Chersoniu)

Міфосвіт роману–фентезі Марини та Сергія Дяченків Дика енергія. Лана

Mythological world of the fantasy novel by Maryna and Sergiy Dyachenko Wild energy. Lana

mgr Alicja Fidowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Straszna dziewczynka? Strasznowiłka w Groźnym Gąszczu Jany Bauer w perspektywie feministycznej i genderowej

17:00-18:00

Przewodniczy: dr Marta Studenna-Skrukwa

mgr Aleksandra Wojtaszek (Uniwersytet Jagielloński)

Regionalne geografie wyobrażone. Niepodległość Istrii w literaturze fantastycznej

mgr Eugenia Kanchura (Instytut Literatury im. T. Szewczenki)

The Fantasy World of Europe in Max Frei’s Novel “The Yellow Metal Key”.

dyskusja

 

26.09.2017 (wtorek)

9:00-10:00

Przewodniczy: dr hab. Magdalena Dyras

prof. Ljiljana Bajić (Uniwersytet w Belgradzie)

Ćopićev svet mašte: od zamišljenog do izgubljenog

Copić’s world of imagination: from the imaginary to the lost one

dr Lidija Dujić, Ludwig Bauer (Uniwersytet Sjever w Koprivnicy)

Kontrapunkt oralne i masovne kulture u bajkama Ludwiga Bauera

Counterpoint of oral and mass cultures in Ludwig Bauer’s fairytales

dr Amra Memić (Uniwersytet w Bihaciu)

Obračun s bogom. Dekonstrukcija komunističke ideologije ateizma na primjeru Ćopićevog književnog stvaralaštva za djecu

Conflict with the god, deconstruction of the communist ideology of atheism on the example of Copić’s  literary work for children

10:00-10:30 PRZERWA NA KAWĘ

10:30-11:30

Przewodniczy: dr Peter Svetina

prof. dr Milena Mileva Blažić (Uniwersytet w Lublanie)

Interpretacija Flisarjeve Alice v nori deželi na osnovi Žižkove teorije

Interpretation of Evald Flisar’s Alice in Crazyland on the base of Slavoj Žižek’s theory

dr Marlena Gruda (Uniwersytet Jagielloński)

Nadrealistyczne wizje w powieści słoweńskiej po 1990 roku

dr Ewa Stawczyk (Uniwersytet Gdański)

Anagramy rzeczywistości w prozie Iliji Bakicia

11:30-12:30

Przewodniczy: mgr Alicja Fidowicz

mgr Aleksandra Tomić (Uniwersytet Jagielloński)

Дечја књижевност у раду са страним студентима србистике

Children’s literature in working with foreign students of Serbian philology

mgr Nermina Delić (Uniwersytet w Bihaciu)

Motiv narodnog vjerovanja u pripovijetki „Gromovo đule”  Skendera Kulenovića

Motif of folk beliefs in the story Thunderball by Skender Kulenović

mgr Magdalena Wąsowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Slavic and Pagan Motifs in Polish Alternate History

12:30-13:30

Przewodniczy: dr Ewa Stawczyk

dr Tetiana Riazantseva (Instytut Literatury im. T. Szewczenki w Kijowie)

Images of Evil in Aleksandr Sharov’s Fantasy Prose

dr Ana Batinić (Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk)

(Zla) djeca i okrutnost prema životinjama u hrvatskim dječjim časopisima

(Evil) children and animal cruelty in Croatian children’s magazines

dr Lana Molvarec (Uniwersytet w Zagrzebiu)

Strašna djeca Gorana Babića. Slučaj nepoželjne dječje knjige

Terrible Children by Goran Babić. The case of Undesirable Children’s Book.

13:30-14:00 PRZERWA NA KAWĘ

14:00-15:00

Przewodniczy: prof. Ljiljana Bajić

dr Oksana Lewytska (Ukraińska Akademia Drukarstwa we Lwowie)

Сучасна українська антиутопія: жанрові трансформації та організація художнього часопростору

The Modern Ukrainian dystopia: genre transformations and organization of artistic chronotope

dr Nadezhda Stoyanova (Uniwersytet „Św. Kliment Ochrydzki” w Sofii)

Machines of the Childhood (How Bulgarian Children’s Literature of the 1920’s and 1930’s Adopts Technology)

dyskusja

Dodaj odpowiedź

Więcej aktualności