Nabór tekstów

0
1685

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru „Fragile”:)

Temat numeru 1-2/2019: UKRAINA

Czy naprawdę tak dużo wiemy o Ukrainie? Z jednej strony – Majdan, Donieck, Krym, wcześniej wspólne Euro 2012; sensacyjne medialne doniesienia. Z drugiej – Ukraina wyimaginowana, Ukraina-mit; nawet jeśli widziana z bliska, przefiltrowana przez wszystko to, co uruchamia polską wyobraźnię na samo brzmienie tego słowa. Czy to na pewno wszystko? Czy obecność tysięcy Ukraińców w Polsce przyczyniła się w jakkolwiek sposób do wzajemnego poznania i zrozumienia?  Czy umiemy wreszcie odkryć, tam na Wschodzie, przestrzeń, która nie pasuje do żadnej znanej nam narracji, ale należy ją pokazać, bo to też jest Ukraina?  I czy jesteśmy w stanie pisząc o niej, nie pisać jednocześnie o Polsce?

Artykuły z zakresu literatury, muzyki, filmu, sztuk wizualnych, ale też socjologii i antropologii oraz łączące różne podejścia teksty interdyscyplinarne prosimy nadsyłać do 24.03.2019.

Dodaj odpowiedź