numer w przygotowaniu: Przekład

0
779

Temat numeru 3 (21) 2013: PRZEKŁAD

Prawa tłumacza, prawa odbiorcy, prawa autora.

W jakim stopniu prawdziwa jest teza, że „poezja z definicji [jest] nieprzetłumaczalna”( Roman Jakobson)? W jakim stopniu tłumacz musi być poetą i na jak dużą swobodę może sobie pozwolić? Czy ma prawo „poprawiać autora”, tworzyć piękniejsze, wymowniejsze metafory? Jak wówczas realizowana jest odpowiedzialność tłumacza wobec twórcy i jego dzieła, a także odbiorcy, który zawierza tłumaczowi, że w wierny sposób oddaje tekst oryginalny? Czy można określić granice ingerencji w tekst oryginalny? Czy jest jakiś kodeks etyczny tłumacza?

Najciekawsze, najtrudniejsze problemy w praktyce przekładu (na konkretnych przykładach).

Różnice w percepcji dzieła wynikające ze specyfiki języka polskiego, z różnic kulturowych? Jak sobie z nimi radzić?

Najnowsze trendy w teorii przekładu, wytyczne dla tłumaczy.

Poezja konkretna a przekładalność. Czy prościej jest tłumaczyć poezję, która już łamie konwencje, przyzwyczajenia skojarzeniowe? Np. poezję surrealistyczną?

Czy w przypadku prezentacji poezji danego kraju, istotnie należy podkreślać jego inność, orientalność? Czy takie podejście nie wypacza odbioru takiej poezji?

Hegemonia języka angielskiego a polityka przekładowa

Ograniczenia kulturowe

Przekład czy interpretacja?

Problem przekładu w dziedzinie sztuk wizualnych jest nieodłącznym stanem, jeśli będziemy posługiwać się kategoriami idei oraz medium, czy też języka wypowiedzi. Co dzieje się na drodze przekładu idei na obiekt materialny? Jaką wartość generuje świadomość znaczenia wykorzystanej formy i techniki? Czy twórczość intermedialna jest permanentnym stanem przekładu? Jakie znaczenia powstają w chwili przekładu jednego kodu wizualnego na inny, np. fotografii na obraz malarski? Czy przekład w obszarze sztuk wizualnych, generując nowe jakości, ma jeszcze cokolwiek wspólnego z materiałem wyjściowym? Czy przekład w rzeczywistości permanentnej komunikacji generuje nowe jakości, strategie, problemy do podjęcia przez artystów?

 

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania redaktorom swoich propozycji: najważniejsze problemy i tezy artykułu.

Artykuły do numeru o przekładzie należy przesłać do 28 lipca do redaktora działu — zob. Redakcja

')}

Dodaj odpowiedź

Więcej aktualności