Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: (Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności

0
784

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej: (Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności, która odbędzie się w Krakowie 28 i 29 maja 2016 r.

Organizatorzy pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki Obecność romantyzmu:

Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?

Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione przez dziedzictwo romantyzmu. Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego, chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na wielu płaszczyznach. Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu.

Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką żywotności romantycznego dziedzictwa.

Proponowane zagadnienia badawcze:

– doświadczenie nowoczesności zapisane w twórczości romantyków (np. w zetknięciu z najnowszymi zdobyczami cywilizacji, myśli społecznej i kulturowej),
– filozoficzne uwikłanie romantyków w nowoczesne pojmowanie istoty człowieczeństwa,
– romantycy – jako awangarda tendencji nowoczesnych (literatura, filozofia, sztuka, ekonomia, pedagogika),
– romantyzm jako „inna nowoczesność”,
– romantycy jako modernizatorzy języka,
– reinterpretacje twórczości pisarzy należących do kanonu romantycznego,
– wpływ romantyzmu na literaturę współczesną,
– wpływ romantyzmu na kulturę popularną (film, muzyka, gry, inne formy artystycznego wyrazu),
– współczesne wizerunki czołowych romantyków,
– inspiracje romantyczne w historii idei,
– wpływ idei romantycznych na życie społeczne,
– stosunek różnych pokoleń literackich do dziedzictwa romantyzmu (np. programowe zmagania z romantyzmem Miłosza, Świetlickiego),
– obecność paradygmatu romantycznego w wypowiedziach krytycznoliterackich po 1989 r.

Pytania badawcze:

Czy możliwe jest przepisanie historii literatury polskiego romantyzmu?
Czy istnieje zagrożenie przesadnej modernizacji romantyzmu?
Jak można czytać romantyzm, korzystając z języka nowoczesnej teorii (nowoczesnych teorii)?

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń: bezkresparadygmatu.wordpress.com.

 

Organizatorzy konferencji:

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Katedra Krytyki Współczesnej,

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu,

Katedra Teorii Literatury

 

Serdecznie zapraszamy!

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/sohaus2/domains/fragile.net.pl/public_html/wp-content/themes/rubik/inc/libs/single_core.php on line 656 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/sohaus2/domains/fragile.net.pl/public_html/wp-content/themes/rubik/inc/libs/single_core.php on line 657 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/sohaus2/domains/fragile.net.pl/public_html/wp-content/themes/rubik/inc/libs/single_core.php on line 658

Dodaj odpowiedź