Poszukiwacze zaginionych znaczeń. Perspektywa (wy)twórcy, odbiorcy i krytyka w badaniach nad kulturą audiowizualną / informacja o publikacji

0
797

Temat publikacji Poszukiwacze zaginionych znaczeń. Perspektywa (wy)twórcy, odbiorcy i krytyka w badaniach nad kulturą audiowizualną stanowi „złe kino”: filmy odrzucone, niechciane i zbędne, które zasługują na ponowne odkrycie i poddanie „recyklingowi”. Nie równa się on jednak zatarciu granic między kulturą niską a wysoką czy dowartościowywaniem kina eksploatacji. Autorów książki interesowała przede wszystkim sama dynamika procesów inkluzji i ekskluzji, pozornie niewinna, a w rzeczywistości polityczna, ustalająca kanony i kształtująca wyobrażenia widzów nie tylko o kinie, ale i o rzeczywistości. Przeciwstawiając się akademickim resentymentom za kanonem, niniejszy zbiór tekstów uprawia zatem semiotykę śmieci, w ramach której hegemonię estetyki zastąpiono krytycyzmem innego rodzaju, bazującym na diagnozie zjawisk społecznych, politycznych czy kulturowych. Poszczególne części, a także wszystkie zawarte w publikacji eseje wchodzą ze sobą w dialog – dochodzi do konfrontacji podejść, pojęć, metod, przez co pojawiającym się w tle tematem staje się sam dyskurs piśmiennictwa filmowego czy może nawet szerzej: w naukach humanistycznych. Artykuły pogrupowane zostały w części akcentujące „narratora”, nadrzędną instancję określającą do pewnego stopnia zasady komunikacji: jest to (wy)twórca, widz oraz krytyk. Kolejność rozdziałów czy artykułów nie jest wartościująca, choć nie udało się uniknąć oceny – zwłaszcza, że często dotyczą one filmów czy seriali, które z definicji niejako są „złe”. Dlatego w niniejszej książce Alain Resnais sąsiaduje z Lloydem Kaufmanem, niszowe kino meksykańskie z filmami The Asylum, a ostrze krytyki skupia się na Hollywood, nie na Bollywood.

 

Publikację można nabyć na stronie internetowej wydawcy.

 

Polecamy!

 

Dodaj odpowiedź