Program konferencji „W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury”

0
1066

Przedstawiamy program Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  „W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury”, która odbędzie się w dniach 28-29.09.2015 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Dzień I – 28.09.2015 r.

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10:00-10:30 Inauguracja – prof. dr hab. Anna Łebkowska, Uniwersytet Jagielloński

 

DOTYK NA PRZESTRZENI WIEKÓW, Gołębia 20, s. 22 Prowadzenie: dr hab. Anna Wolińska (UW)

10:30-10:50 prof. dr hab. Wojciech Bałus, Uniwersytet Jagielloński, O pojęciu haptyczności w klasycznej nauce o sztuce

10:50-11:10 dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec, Uniwersytet Warszawski, Dotyk w literaturze i sztukach plastycznych wieków średnich

11:10-11:30 prof. dr hab. Ewa Skorupa, Uniwersytet Jagielloński, Dotyk jako wyraz emocji. Pozytywistyczno-modernistyczne realizacje literackie

11:30-11.50 dr Piotr Schollenberger, Uniwersytet Warszawski, Strefy kontaktu – Merleau-Ponty i Duchamp o związkach widzenia i dotyku

11:50-12:10 prof. UAP dr hab. Marta Smolińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, „(Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku” – uwagi kuratorki wystawy

12:10-12.30 dr hab. Krzysztof Tkaczyk, Uniwersytet Warszawski, Johann Gottfried Herder. Sensualistyczny bunt wobec klasycznej estetyki

12.30-12.50 Dyskusja

12:50-14:20 Przerwa obiadowa

 

DOTYK W KULTURZE I KOMUNIKACJI, s. 22 Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Olszewski (ASP w Warszawie)

14:30-14:50 prof. dr hab. Jolanta Antas, dr Izabela Kraśnicka-Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Rola dotyku w komunikacji interpersonalnej

14:50-15:10 dr Agnieszka Janiak, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Obszary reaktywacji dotyku we współczesnej kulturze – terapia, komunikacja, edukacja

15:10-15:30 dr Katarzyna Sarek, Uniwersytet Jagielloński, Wymuszony dystans – zakaz kontaktów fizycznych pomiędzy płciami w kulturze chińskiej

15:30-15:50 dr Paweł Maciąg, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Dotyk – językiem komunikacji w sztukach plastycznych

15:50-16.10 mgr Michał Wójciak, Uniwersytet Jagielloński, Dotknij mnie, kup mnie, załóż mnie! – słów kilka o potrzebie dotyku w branży mody. Analiza zachowań konsumenckich

16:10-16:30 mgr Adam Dombrowski, Uniwersytet Wrocławski, 3 Dotyk w poradnikach medycznych i paramedycznych – spojrzenie językoznawcze

16:30-16:50 mgr Damian Binkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Otwarcie drugiego stopnia w twórczości szkoły nowojorskiej w świetle teorii Marshalla McLuhana

16:50-17:10 mgr Elżbieta Stachowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dotyk w kontekście zjawiska synestezji

17:10-17:30 Dyskusja

17:30-17:50 Przerwa na kawę

 

DOTYK, PAMIĘĆ, POZNANIE, s. 21 Prowadzenie prof. UAP dr hab. Marta Smolińska

14:30-14:50 dr hab. Anna Wolińska, Uniwersytet Warszawski, Dotyk i pamięć

14:50-15:10 dr hab. Halina Marlewicz, Uniwersytet Jagielloński, Dotyk pamięci. Ciało jako krajobraz pamięci zmysłowej w klasycznej poezji indyjskiej

15:10-15:30 dr Radosław Łazarz, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu, Dotknięcie poznaniem

15:30-15:50 mgr Alicja Fidowicz, Uniwersytet Jagielloński, Dotyk jako alternatywne źródło poznania w najnowszej polskiej literaturze dziecięcej

15:50-16.10 mgr Zuzanna Kozłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pamięć dotyku w poezji Haliny Poświatowskiej

16:10-16:30 lic. Karolina Koprowska, Uniwersytet Jagielloński, Haptyczność krajobrazu a odkrywanie prawdy o przeszłości w poezji Henryka Grynberga

16:30-16:50 mgr Monika Suchodolska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dotyk badacza – prawo do dotyku i jego granice w procesie poznania Obcego

16:50-17:10 mgr Ewelina Bednarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dotyk w twórczości Anjolie Elli Menon

17:10-17:30 Dyskusja

17:30-17:50 Przerwa na kawę

 

DOTYK W KULTURZE WIZUALNEJ – cz. I, s. 22 Prowadzenie mgr Aleksandra Byrska (UJ)

17:50-18:10 mgr Weronika Kobylińska-Bunsch, Uniwersytet Warszawski, Sprawczość dłoni uchwycona w surowym spojrzeniu szklanego oka – reprezentacje dotyku w polskiej fotografii awangardowej

18:10-18:30 mgr Urszula Kuźnik, Uniwersytet Warszawski, Dotyk, cielesność, doświadczenie w fotografii dziennikarskiej i reklamowej

18:30-18:50 mgr Marta Stańczyk, Uniwersytet Jagielloński, Ból i przyjemność – o dotyku w kinie Hélène Cattet i Bruna Forzaniego

18:50-19:10 mgr Rafał Milan, Uniwersytet Jagielloński, Między dotykiem-antycypacją a antycypacją dotyku. O przenikaniu dotyku i wzroku w cyklu „Zielona godzina” Bolesława Leśmiana

19:10-19:30 Dyskusja

19:45 Uroczysta kolacja

 

DOTYK W KULTURZE WIZUALNEJ – cz. II, s. 21 Prowadzenie: mgr Łukasz Wróblewski (UJ)

17:50-18:10 mgr Matylda Sęk, Uniwersytet Śląski, Kalki dotyku – ciało i dotyk w komiksie

18:10-18:30 mgr Edyta Kilian, Uniwersytet Jagielloński, O przeistoczeniach dotyku w cybernetycznych obiektach Perfokarty

18:30-18:50 mgr Agata Obratańska, Uniwersytet Rzeszowski, Dotyk i dystans w przestrzeni Internetu

18:50-19:10 mgr Hubert Zięba, Uniwersytet Jagielloński, Zły dotyk… Wizualne reprezentacje dróg przenoszenia się wirusa HIV

19:10-19:30 Dyskusja

19:45 Uroczysta kolacja

 

Dzień II – 29.09.2015

 

DOTYK, STRACH, TRANSCENDENCJA, s. 22 Prowadzenie dr Agata Dąbrowska (UŁ)

10:50-11:10 dr hab. Renata Czekalska, Uniwersytet Jagielloński, Dotyk jako siła stwórcza. Obraz dłoni w wierszach współczesnego poety indyjskiego

11:10-11:30 prof. dr hab. Krzysztof Olszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Dotknąć sztuki – między doświadczeniem a transcendencją (przykłady realizacji studentów w Pracowni Komunikacji Intermedialnej)

11:30-11.50 dr Marta Wimmer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Między pragnieniem dotyku a strachem. O rozterkach bohaterów interseksualnych na wybranych przykładach współczesnej literatury niemieckojęzycznej 5

11:50-12:10 mgr Beata Fijołek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „To Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie…” – wybrane aspekty dotyku w kulturze Starego i Nowego Testamentu

12:10-12:30 mgr Daria Będkowska, Uniwersytet Jagielloński, Dotyk w literaturze grozy

12:30-12:50 Dyskusja

12:50-14.20 Przerwa obiadowa

 

SENSUALNOŚĆ DOTYKU, s. 21 Prowadzenie mgr Patrycja Badysiak (UJ)

10:30-10:50 mgr Roksana Rał-Niemeczek, Uniwersytet Opolski, Błagając o dotyk… – o dawnych gatunkach liryki sensualnej

10:50-11:10 mgr Paweł Marciniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Tylko się pierwszy raz daj objąć”, czyli o erotyczności dotyków w poezji Jacka Kaczmarskiego

11:10:11:30 mgr Iga Łomanowska, Uniwersytet Jagielloński, Dotknąć spojrzeniem i smakiem. O transpozycji zmysłów w filmie „Przepiórki w płatkach róży” Alfonsa Arau

11:30-11.50 mgr Aleksandra Byrska, Uniwersytet Jagielloński, Od sensualności do nieważkości – ambiwalencja dotyku w prozie Julii Fiedorczuk

11:50-12:10 mgr Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz, Uniwersytet Opolski, DOTYK: PRÓBA BLISKOŚCI, KONIECZNOŚĆ, ŻYWIOŁ. O metaforach poetów Orientacji Poetyckiej „Hybrydy”

12:10-12:30 mgr Bogna Kietlińska, Uniwersytet Warszawski, Jaka Warszawa jest w dotyku?

12:30-12:50 Dyskusja

12:50-14:20 Przerwa obiadowa

 

DOTYK ZŁY, DOTYK ZAKAZANY, s. 22 Prowadzenie dr Marta Wimmer (UAM)

14:30-14:50 dr Agata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki, Motyw złego dotyku w twórczości Szaloma Asza

14:50-15:10 dr Aneta Jurzysta, Uniwersytet Rzeszowski, Grzeszny dotyk czyli miłość zakazana. O motywie kazirodztwa w wybranych dziełach literatury niemieckojęzycznej

15:10-15:30 dr hab. Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Dotyk i jego brak jako tortura. Na przykładzie książki Hala Golda „Jednostka 731. Okrutne eksperymenty w japońskich laboratoriach wojskowych. Relacje świadków

15:30-15:50 dr Marcelina Szewczuk-Sadowska, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Sprzedajny dotyk. O kontaktach międzyludzkich w powieści Norberta Krona „Pan do towarzystwa”

15:50-16:10 Kamila Graczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 6 Charakter „złego dotyku” – przemoc seksualna wobec dziecka

16:10-16:30 mgr Marcin Wierzbicki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dotyk w powieści Elfriede Jelinek „Żądza”

16:30-16:50 Dyskusja

 

SPRAWCZOŚĆ DOTYKU, s. 21 Prowadzenie mgr Łukasz Wróblewski (UJ)

14:30-14:50 mgr Joanna Baum, Uniwersytet Gdański, O gwałtach i wymuszeniach w wybranych utworach Aleksandra Kondratjewa

14:50-15:10 mgr Małgorzata Santarek, Uniwersytet Jagielloński, Dotyk stygmatyzujący – Portrait of a reputation Franceski Woodman

15:10-15:30 mgr Sandra Bąk, Uniwersytet Jagielloński, Dotyk w performansie

15:30-15:50 mgr Marzena Żemejda-Zybura, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, „Dotykanie rzeczywistości – obraz życia w PRL na przykładzie wybranych powieści milicyjnych”

15:50-16:10 mgr Grażyna Czerniak, mgr Jolanta Kowalik, Czego kobiety pragną najbardziej? Bliskość i dotyk mężczyzny jako warunek osiągnięcia szczęścia na przykładzie losu bohaterek książki Ludmiły Ulickiej „Szczerze oddany Szurik”

16:10-16:30 Dyskusja

17:30 Warsztat filmoznawczy

 

Więcej informacji  można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

 

Zapraszamy!

 

Dodaj odpowiedź