„Ukrainians Just Wanna Have Fun”. Przekrojowy szkic współczesnej muzyki ukraińskiej prezentuje Myroslav Trofymuk.

0
917

Spotkanie będzie multimedialnym rozszerzeniem artykułu z najnowszego numeru pisma „Fragile” i próbą rozrysowania estetycznej mapy dzisiejszej sceny ukraińskiej: od techno z Ługańska, przez eksperymenty folkowe i lwowski underground, po akademickie ośrodki muzyki elektroakustycznej w Kijowie.

Czas: 30 września 2019 (poniedziałek), godzina 18:00
Miejsce: Pauza, Stolarska 5/3, Kraków

FRAGILE NA ŻYWO
————————————————————————-
Spotkanie promocyjne pisma kulturalnego „Fragile”, numer: Ukraina. Dla pierwszych gości bezpłatne egzemplarze promocyjne.
http://fragile.net.pl/home/ukraina-nr-1-2-43-44-2019/

Mirek Trofymuk – grafik, muzyk, magister filologii klasycznej oraz marketingu interaktywnego, manager kultury, założyciel projektów PupZemli oraz GRANIEDOMOWE, bada temat inicjatyw oddolnych oraz mediów niezależnych. Współpracuje z Filharmonią Lwowską, orkiestrą INSO, związany z festiwalem muzyki współczesnej Kontrasty, oraz projektami stowarzyszenia NURT.
W ramach programu Gaude Polonia zainicjował projekt [NIE]ZALEŻNOŚĆ – mapa polskich inicjatyw oddolnych.

http://pupzemli.org.ua/

Зустріч в рамках промоції найновішого номеру журналу Fragile, з назвою Ukraina. На зустрічі Мирослав Трофимук представить оглядовий горизонт сучасної української музики.

Мирослва Трофимук – дизайнер, музикант, магістр класичної філології та інтерактивного маркетингу, менеджер культури, засновник проектів PupZemli і ХАТНЄГРАННЯ, дослуджує тему низових ініціатив і незалежних мудій. Співпрацює із львівською Філарсонією, оркестром INSO, пов’язаний з фестивалем сучасної музики Контрасти і проектами ГО НУРТ.
В рамках стипендійної програми Gaude Polonia розпочав проект [НЕ]ЗАЛЕЖНІСТЬ – карта польських низових ініціатив.

Зустріч буде дещо розширеним мультимедійним продовженням статті з найновішого номеру журналу Fragile.

Wydawca: Stowarzyszenie Fragile
Współwydawca: Stowarzyszenie Willa Decjusza
Donatorzy wydania „Fragile. Ukraina”:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa. Projekt wsparły finansowo: Fundacja im. Tislowitzów oraz Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

Wydarzenie na FB

Dodaj odpowiedź