ZWIERZĘTA NR 2 (32) 2016

0
2238

Na okładce wykorzystano ilustrację Justyny Górowskiej i Izabeli Koczanowskiej.

Numer dostępny w wersji online:

 

Zapomniane zwierzę. O podmiotach i przedmiotach – Miłosz Markiewicz

O upodmiotowieniu zwierząt oraz ich prawach u Plutarcha i Porfiriusza – Damian Miszczyński

Motyle, ryby, matematyka – przyroda jako zagadka – Andrzej Malik

Gdyby ptaki mogły mówić! Gdyby ludzie umieli słuchać? – Marek Styczyński

Co jest unikalnego w człowieku? – Maciej Trojan

Ze zwierzętami koniec – Filip Szałasek

 

Film

Szczęki opadają – Ewelina Leszczyńska

Wzory do naśladowania. Mockbusting i kino klasy B – Kaja Łuczyńska

 

Literatura

Człowiek jest przykrym doświadczeniem w ekosystemie. Z Adamem Pluszką rozmawia Aleksandra Byrska

„Świersze się mszczą”. Natura w twórczości Marcina Świetlickiego – Wiktoria Klera

Człowiek-delfin: żyjąca semiotyka, ksenolingwistyka, ekopoetyka, panformizm i inne projekty biosemiotyczne – Maja Staśko

Jak umierają zwierzęta? O poezji Dariusza Suski – Barbara Englender

Mówiłem do was jak do zwierząt. Z Małgorzatą Lebdą rozmawiają Aleksandra Byrska i Piotr Jemioło

 

Sztuka

Sztuka jako miejsce uwrażliwiania na kwestie prozwierzęce – Karolina Pikosz

Myśli o świecie w oddali. Z Ewą Kuryluk rozmawia Małgorzata Bożek

Posthumanizm – nowa definicja lęku? – Zuzanna Sokołowska

Kura pochodziła z małego gospodarstwa mojego wujka i umarła na moich oczach. Z Justyną Górowską rozmawia Krzysztof Siatka

 

Muzyka

Muzyczne portrety zwierząt – co mówią o człowieku? – Ewa Chorościan

Soundscape. Próba krytycznego spojrzenia – Agnieszka Cyrek

Zoomuzykologia. Słuchając zwierząt. Z prof. Dario Martinellim rozmawia Tomasz Gregorczyk

Jack Bruce – ponad podziałami – Andrzej Dorobek

 

Recenzje

Dzika (Wild), reż. i scen. Nicolette Krebitz – Monika Żelazko
A. Barcz, D. Łagodzka (red.), Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu – Urszula Pieczek
François Jullien, Pochwała nieokreśloności – Rafał Mazur
Maciej Płaza, Skoruń – Klaudia Muca
Adam Pluszka, Zestaw do besztań – Aleksandra Byrska

Dodaj odpowiedź