11. edycja międzynarodowego konkursu literackiego „Morze słów”

0
1340

Europejski Instytut Śródziemnomorski (IEMed) oraz Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh mają zaszczyt ogłosić 11. edycję międzynarodowego konkursu literackiego „Morze słów”. Tematem tegorocznej edycji jest „Pamięć i tożsamość. Przemyśleć dziedzictwo kulturowe na nowo”, a sam konkurs realizowany jest w ramach i pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Celem konkursu jest promocja działalności literackiej, która z kolei służyć ma budowaniu dialogu międzykulturowego oraz wspólnej euro‑śródziemnomorskiej przyszłości w oparciu o uniwersalny zbiór wartości. Opowiadania o charakterze fikcyjnym lub dokumentu osobistego maja zwracać uwagę na różne wrażliwości i doświadczenia młodych ludzi żyjących w naszym regionie. W tym roku szczególna uwaga poświęcona będzie kwestii dziedzictwa kulturowego (tak materialnego jak i niematerialnego), jego fundamentalnej roli w budowaniu tożsamości jednostek i grup społecznych, oraz wkładzie w rozwój społeczno-ekonomiczny w miastach i regionach obszaru eurośródziemnomorskiego.

Adresatami konkursu są osoby w przedziale wiekowych 18-30 lat, będący obywatelami jednego z 43 państw regionu eurośródziemnomorskiego. Zainteresowani proszeni są o przesyłania jednego oryginalnego opowiadania (w dowolnym z języków narodowych krajów biorących udział w konkursie), którego długość nie przekracza 2,500 słów, do 20 kwietnia 2018 r. na adres concurso@iemed.org. Treść wiadomości powinna zawierać tytuł opowiadania oraz informacje o autorze (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy, adres email, numer telefonu).

Autorzy 15 najlepszych opowiadań wybranych przez międzynarodowe jury zostaną zaproszeni do we wrześniu 2018 r. do Barcelony, gdzie wezmą udział w serii wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym.

Więcej informacji na stronie: http://www.iemed.org/seaofwords

Dodaj odpowiedź