Ścieżkami pisarzy. Miasto jako przestrzeń twórców

0
711

Ścieżkami Pisarzy. Ogólnopolski Festiwal: Miasto jako Przestrzeń Twórców (27-29 marca)

Jak powszechnie wiadomo, od XIX wieku skupione wokół miast środowiska literackie znacznie ewoluowały. Środowiska te skupiały się między innymi wokół przestrzeni kawiarniano-wódczanych, ale także wokół szeroko pojętych instytucji kultury. Wiek XX przyniósł zrzeszenie pisarzy w osobliwe „cechy”. Tego typu organizacją był np. Związek Zawodowy Literatów Polskich założony sumptem Stefana Żeromskiego w 1920 roku. Stąd też wiek XX odcisnął piętno na literackich mapach polskich miast, wyznaczając instytucjonalne, ale też nieformalne punkty spotkań ludzi pióra. Ich ścieżki, często nasączone palimpsestowością, zazębiały się. Jednak dziś trudno jest mówić o istnieniu środowiska literackiego w rozumieniu tego XX-wiecznego. Można zatem wskazywać na pewnego rodzaju zbiorowisko literackie.  W związku z tym rodzi się pytanie: czy dziś miasto dla pisarza jest bardziej anonimowe? Jak często indywidualne ścieżki, którymi przechadzali się (i wciąż się przechadzają) literaci po mieście, krzyżują się z innymi trasami przemierzanymi przez nieznających się twórców?

W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania organizatorzy festiwalu Ścieżkami Pisarzy zapraszają nas na spacer – na początku po Krakowie. Śladami artystów spróbujemy odkryć miasto na nowo: oscylując między życiem a sztuką, kreacją a rzeczywistością, autorem a bohaterem, masą a jednostką, immanencją a determinantą, wyabstrahowaniem a kontekstem.

W ramach festiwalu zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniach:

Materiały prasowe Organizatora

Dodaj odpowiedź