Będzie się Dzieło! Kolekcja 2013

0
726

W 2013 roku zbiory Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie wzbogaciły się o szereg prac silnie związanych z samą przestrzenią, historią i specyfiką działania Galerii, które równocześnie zachęcają do pogłębienia kontaktu
z dziełem, czy to w sferze rzeczywistej czy to w sferze wyobraźni. Niektóre z nich odwołują się do przeszłości bądź teraźniejszości Bunkra, inne do jego usytuowania w przestrzeni miejskiej, część bazuje na współpracy twórców z zespołem i obsługą Galerii.

Prezentacja Będzie się Dzieło! Kolekcja 2013 stanowi podsumowanie tegorocznego programu rozbudowy Kolekcji. Do istniejących już w przestrzeni Galerii prac Aleksandry Waliszewskiej, Urszuli Tarasiewicz, Michała Frydrycha, Bartosza Muchy i Mariusza Libla dołączą cztery nowe dzieła, rozwijające się w salach wystawienniczych Bunkra – cykl prac malarskich Mikołaja Małka, instalacja filmowa Wojciecha Pusia, obiekt Anny Zaradny oraz interaktywny mapping grupy Elektro Moon Vision. Będzie to również okazja do przypomnienia sobie działań o efemerycznym charakterze, takich jak instalacja zapachowa Justyny Gruszczyk (odtworzona według instrukcji artystki) czy performans Grzegorza Marta i spektakl wizualny Grupy Strupek (w postaci rejestracji wideo) oraz do dalszego działania z pierwszą wirtualną pracą w Kolekcji, czyli interaktywnym diagramem Jakuba Woynarowskiego. Po niezbędnej rekonwalescencji do wnętrza Galerii powróci również Bestia  Maurycego Gomulickiego – praca, która od początku swej ekspozycji przed Bunkrem wzbudziła największą chęć interakcji ze sztuką współczesną wśród najróżniejszych grup widzów.

Prezentowane prace – przygotowane z myślą o interakcji z odbiorcą lub mające silnie sensualny, wrażeniowy charakter – będą stanowić zachętę do pogłębienia kontaktu ze sztuką i aktywnego uczestnictwa w działaniach artystycznych. Towarzyszyć im będą spotkania z artystami
i kuratorami, poszerzające kontekst wystawy, w tym wydarzenia o literackim czy muzycznym charakterze.

 

Prace, których premiera nastąpi w dniu 19.11.2013:

 

Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng: Elektro Moon Vision | Re-kreacja
Kurator: Krzysztof Siatka

 

Elwira Wojtunik i Popesz Csaba Láng, występujący pod nazwą Elektro Moon Vision, poddają Re-kreacji strukturę fasady Bunkra Sztuki. Interwencja ta jest osobliwa, ponieważ nie dzieje się bezpośrednio na elewacji lecz wewnątrz budynku. Ekspresyjna struktura fasady, a właściwie jej multimedialna reprezentacja, została przeniesiona w ramy białej modernistycznej architektury. Pierwiastek organiczny i dynamiczny reprezentatywny dla elewacji zderza się w tym projekcie z wyrafinowaną, funkcjonalną przestrzenią wnętrza.

 

Przy użyciu technologii interaktywnego mappingu EMV stworzyli audiowizualny spektakl, w którym dobrze znane betonowe formy ulegają rekonfiguracji, stając się skomplikowanym mechanizmem. Poruszają się one w następstwie ingerencji widzów, co podkreślić ma, że budowla jest żywą strukturą definiowaną przez użytkowników i podlegającą ciągłej reinterpretacji. Re-kreacja jest nowym początkiem dla fasady Bunkra Sztuki, zasugerowaniem nowych możliwości. Jest komunikatem, że to od widzów i mieszkańców zależy przyszłość tego zabytku.

Projektowi Re-kreacja towarzyszy ścieżka dźwiękowa skomponowana specjalnie przez Jędrzeja Rusina.

Elektro Moon Vision, Re-kreacja

 

Mikołaj Małek | Sprawdzian
kurator: Przemysław Chodań, współpraca: Anna Bargiel

 

Wystawa Mikołaja Małka nie ma struktury narracyjnej. Znajdą się na niej powtórzenia motywów oraz tautologie podważające znaczenie oryginalności i wyjątkowości dzieła sztuki, a uwydatniające proces twórczy. W przypadku Małka jest to proces przetwarzania prywatnego zbioru obrazów. Artysta czerpie z podręczników, prasy, filmów oraz z otaczającej go codzienności. Ingeruje w pierwowzór, manipuluje formą, zestawia kolejne warianty i sugeruje możliwość dalszych przekształceń.

Sprawdzian mówi o dynamice powstawania dzieła oraz znaczeniu pamięci jako źródła wiedzy, przypomina o jej dynamice. Pamięć rozumiana jest tutaj zarówno jako pamięć biograficzna, jak i mechanizm przekazywania treści kulturowych, głównie zaś jako operujące obrazem pole estetyczne podatne na powtórzenia, deformacje czy przeinaczenia. W perspektywie prac Małka cała kultura może być rozumiana jako proces uczenia się przez naśladowanie, w którym szczególnie inspirującą rolę odgrywa przypadek, błąd, metamorfoza. W perspektywie indywidualnej działanie twórcze to przepracowywanie zinternalizowanych obrazów i wrażeń, uwalnianie ich od pierwotnych kontekstów i przekazywanie dalej…

Sprawdzian sygnalizuje zależności funkcji poznawczych i estetycznych, wpływ plastycznych prezentacji teorii naukowych na sposób, w jaki wyobrażamy sobie świat. W obrazach, obiektach i filmach Małek sugeruje analogię twórczości artystycznej i pracy naukowej. Łączy je, między innymi, tendencja do potwierdzania modeli/zasad/ formuł, współwystępująca z nastawieniem na przedefiniowywanie i odkrywanie nowego; ciągły proces falsyfikacji danych.

 

Wojciech Puś | Cinema
Kuratorka: Anna Lebensztejn

 

Dla Wojciecha Pusia kluczem do zagadnień związanych z obrazem filmowym i fotograficznym jest światło. W swojej instalacji filmowej zatytułowanej Cinema eksploruje ten motyw, odnosząc się także do szeroko pojętego zagadnienia kinowości. W przestrzeni Bunkra nawiązuje do atmosfery „magicznej godziny”, momentu pomiędzy zachodem słońca a zmierzchem, łącząc ją

 

z niezwykle sensualnym obrazem filmowym i budując specyficzny, intensywny nastrój grozy, zmysłowości, melancholii i zawieszenia.

 

Anna Zaradny | Bruit Brut
Kuratorka: Anna Lebensztejn

 

Usterka. Zaburzenie. Skaza. Te pojęcia można powiązać z losami budynku noszącego dawniej nazwę Pawilon Wystawowy, czyli dzisiejszego Bunkra Sztuki. Jego historia, ograniczenia ciążące na nim już w fazie projektowania bryły, przekształcenia, którym ulegał on w ostatnich dziesięcioleciach (w tym jak wydawało się tymczasowe dodatki, które jednak pozostały na dłużej), a także postać samej architektki Krystyny Różyskiej-Tołłoczko stanowią punkt odniesienia dla stworzonego przez Annę Zaradny obiektu. Artystka poddaje analizie przeszłość budynku by za pomocą dźwięku i abstrakcyjnego obrazu wideo postawić diagnozę jego współczesnej kondycji.

//

 

Otwarcie: 19.11.2013 (wtorek), godz. 18
20.11.2013–01.12.2013

Konferencja prasowa: 19.11.2013 (wtorek), godz. 13

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a, Kraków

Materiały prasowe Organizatora

  ')}

Dodaj odpowiedź