Autor: Andrzej Dorobek

ur. 1960 r., absolwent warszawskiej anglistyki, zamieszkały w Płocku, eseista, publicysta, tłumacz i poeta, członek Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, redaktor naczelny magazynu artystyczno-literackiego „Gościniec Sztuki”, stały współpracownik „JAZZ FORUM” i „Opcji” (publikował/publikuje też, między innymi, w „NaGłosie”, „Literaturze na świecie”, „Nowym Nurcie”, „Kinie”, „Studium”, Akancie”, „Toposie”, „Ruchu Muzycznym” i „Magazynie Muzycznym Jazz”). Jest autorem książki eseistycznej „Rock: problemy, sylwetki, konteksty – szkice z estetyki i socjologii rocka” i siedmiu tomików poezji. Na liście przetłumaczonych przez niego książek znajduje się m.in. opublikowany pod pseudonimem przekład przewodnika płytowego Davida Sinclaira „Rock na CD” wydanego przez „Znak” w 1997 roku.