Autor: Grzegorz Stępniak

ukończył Wiedzę o Teatrze i Dramatologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowywał rozprawę doktorską poświęconą amerykańskim solowym performerom i procesowi konstruowania historii USA oraz tożsamości z marginalizowanych (ze względu na rasę, płeć i tożsamość seksualną) punktów widzenia. Jego zainteresowania obejmują dramat i performans amerykański i europejski mniejszości seksualnych i etnicznych, amerykańskie kino niezależne, studia postkolonialne, feministyczne oraz gender, queer i performance studies. Stypendysta japońskiej fundacji SYLFF oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego i Sportu.