Autor: Patrycja Cembrzyńska

ukończyła historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Gender-Kulturowej Tożsamości Płci w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwerstytetu Jagiellońskiego. Napisała doktorat o nowoczesnej utopii jedności. Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Opcjach”, „Exicie”, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Sztuka.pl – Gazecie Antykwarycznej”.