Autor: Piotr Sobolczyk

dr hab., autor m.in. dwóch książek o Mironie Białoszewskim (Dyskursywizowanie Białoszewskiego, t. I, 2013, t. II, 2014), z których pierwsza ukazała się w angielskim przekładzie w 2018 r. jako The Worldview – The Trope – and the Critic. Critical Discourses on Miron Białoszewski, ponadto książek o literaturze queerowej: Queerowe subwersje. Polska literatura homotekstualna i zmiana społeczna (2015), Polish Queer Modernism (2015) i Gotycyzm – modernistyczny sobowtór odmieńca (2017). Aktualnie przygotowuje krytyczne wydanie traktatu Sztuka geniuszu Baltasara Graciána w swoim przekładzie wraz z towarzyszącą mu autorską antologią poezji hiszpańskiego siglo de oro. Współtwórca rocznika poświęconego Mironowi Białoszewskiemu „MiroFor” (numer 1 w druku).