Autor: Piotr Tkacz

interesują go rozmaite aspekty i formy dźwięku, pisze dla serwisów Nowamuzyka.pl, Diapazon.pl, Emd.pl/wiki, publikował w „Glissandzie” i „Jazz Forum”, prowadzi blog nausznie.blogspot.com.