Autor: Urszula Honek

urodzona w 1987 r.. Doktorantka kulturoznawstwa. Artykuły, szkice, recenzje publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Arkadii”, „Toposie”, dwutygodniku.com oraz pracach zbiorowych. Autorka książki poetyckiej „Sporysz” (WBPiCAK, 2015).