Czy artyści mogą skutecznie walczyć o swoje prawa pracownicze?

0
731

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Inicjatywa Pracownicza i Instytut Sztuki Wyspa zapraszają na spotkanie z aktywistami zaangażowanymi w działania na rzecz zmiany statusu socjalnego ludzi sztuki. Artyści zrozumieli w ostatnich latach, że w większości są spychani na samo dno relacji ekonomiczno-społecznych. Stali się prekariuszami. Zjawisko to dotyczy poza samymi artystami także innych ludzi pracujących na niestabilnych zasadach w polu sztuki, bez regularnych dochodów, ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Świadomość niestabilnych form zatrudnienia, braku zabezpieczeń socjalnych, ułomności i nieefektywności mechanizmów wolnorynkowych, staje się coraz bardziej powszechna. Powstaje pytanie: jak skutecznie bronić swoich praw pracowniczych, socjalnych i ekonomicznych?

Julita Wójcik, Bezwidokówki, 2012

W spotkaniu wezmą udział członkowie sekretariatu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej: Katarzyna Górna (przewodnicząca), Julita Wójcik, dr Mikołaj Iwański, Jacek Niegoda oraz działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza Jarosław Urbański.

W rozmowie z gośćmi poznamy diagnozę stanu ekonomicznego ludzi sztuki, dowiemy się, czym jest, jak powstało i czym się zajmuje Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, a także rozważać możliwości doprowadzenia do stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dedykowanego twórcom oraz poznawać dostępne formy organizacji pracowniczych dla pracowników kultury.

//

Spotkanie wokół działalności OFSW i Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki IP
18 stycznia (sobota)
Godz. 16:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

 

Dodaj odpowiedź