Doświadczenia negatywne w poezji polskiej XXI wieku – informacja o publikacji

0
891

Zapraszamy do lektury monografii o doświadczeniach negatywnych w najnowszej poezji. Książka została wydana jako część Serii krytycznoliterackiej toruńskiego pisma „Inter-”.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons, można ją pobrać tutaj.

 

Fragment Wprowadzenia:

„Wytrwałym czytelnikom najnowszej poezji i pozostałym interpretatorom współczesności przedstawiamy książkę o tym, co pozostawia ślad, co spędza sen z powiek, co wywołuje ból, bunt, strach, melancholię, traumę lub wstręt. To książka o doświadczeniach negatywnych opisywanych w literaturze, badawczy rekonesans stanowiący kolejną cząstkę narracji o tych najbardziej dotkliwych – w sensie dosłownym i symbolicznym – zjawiskach, jakie wyznaczają dynamikę mikro- i makrohistorii człowieka.

Nie tworzymy katalogu doświadczeń negatywnych i katalogu interpretacji ich literackich form. Ta publikacja to zbiór otwartych, czyli stawiających pytania i nieproponujących gotowych odpowiedzi, naukowych i nienaukowych narracji o tym, co aktualne i co daje się zawrzeć w tekstach. Punktem wyjścia tych narracji są tylko dwa słowa, językowy duet powołany po to, by móc mówić i pisać o niełatwo poddających się rozumieniu i usensawnianiu zdarzeniach. Czym są doświadczenia negatywne? W opinii autorów tekstów zamieszczonych w tej publikacji na miano negatywnych zasługują takie doświadczenia jak niepewność jutra, obawa o zatrudnienie i środki do życia, konfrontacja z własną cielesnością lub cielesnością Innego, doznanie melancholii, śmierć, terroryzm, wojna na Ukrainie, katastrofa w Smoleńsku. Wszystkie wymienione zjawiska i wydarzenia odcisnęły trwałe piętno na tych, którzy byli ich uczestnikami lub obserwatorami. To piętno, suma przeżyć powiązanych z konkretnym miejscem, czasem i konkretnymi ludźmi, zostaje użyte i zużyte w tekście-śladzie, przenoszącym to, co przeszłe w tekstualną przestrzeń teraźniejszości.”

 

Doświadczenia negatywne w poezji polskiej XXI wieku, red. T. Dalasiński i K. Muca, Toruń 2017. 

 

Czytajcie uważnie!

 

Autorką okładki książki jest Ania Jamróz.

Dodaj odpowiedź