Festiwal Miasto Poezji Lublin, 1-3 VI 2016

0
771

„Słowa są wolne” to hasło i kierunek działań tegorocznej, 9. edycji Festiwalu Miasto Poezji w Lublinie, który dzięki swojej atmosferze i tradycji stanowi wyjątkową przestrzeń do rozmów o poezji, spotkań z poetami, a także do przeprowadzania różnorodnych działań społeczno­-artystycznych popularyzujących poezję. Profesor Paweł Próchniak tak definiuje hasło tegorocznej edycji:

W wierszu Raport z oblężonego Miasta Zbigniew Herbert pisał: „ci których dotknęło nieszczęście są zawsze samotni / obrońcy Dalajlamy Kurdowie afgańscy górale”. I dodawał: „patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci / najgorszą ze wszystkich – twarz zdrady // i tylko sny nasze nie zostały upokorzone”. Te sny to również sny poezji – wiersze. Tak można rozumieć słowa poety. Można też dopowiedzieć – za Miłoszem – że tylko poezja, która ocala, odnajduje „swój wybawczy cel”.  I o tym chcemy w tym roku rozmawiać w Mieście Poezji.

Agorą Miasta Poezji jest Brama Grodzka. To tu bije serce Miasta Poezji. To w tej sali spotykamy się z poetami. Byli tu już: Wojciech Bonowicz, Tadeusz Dąbrowski, Zbigniew Dmitroca, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Paweł Huelle, Julia Hartwig, Magdalena Jankowska, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Leszek Szaruga, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura i wielu, wielu innych.

Miejscami spotkań i działań poetyckich na czas festiwalu stają się zarówno Uniwersytety, Biblioteki, Domy Kultury, jak też ulice, place, przystanki autobusowe, Domy Opieki Społecznej, szkoły, świątynie, kawiarnie, wnętrza trolejbusów. Istotną przestrzenią festiwalu jest Dom Słów, gdzie odbywa się m. in. Małe Miasto Poezji. Tradycją festiwalu stało się tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy.
Szczególnie ważne są dla nas Mieszkania Poezji, czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak więc współtwórcami i animatorami Miasta Poezji są również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą wyda­rzenia inspirowane poezją.

 

Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich jest Józef Czechowicz, a nagroda przyznawana przez Miasto Poezji nazwana została „Kamień” – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Zapraszamy!

Dodaj odpowiedź