Międzynarodowa Konferencja Naukowa Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki / 26-27 kwietnia 2016 r., Kraków

0
819

Zapraszamy do zapoznania się z programem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Krakowie.

 

Program:

26.04.2016 r. (wtorek) – sala konferencyjna Biblioteki Jagiellońskiej (al. Mickiewicza 22, wejście od ul. Oleandry)

 

9.00-9.30 – rejestracja uczestników

9.30 – rozpoczęcie konferencji

10.00-11.00 – wykład gościnny prof. Tamary Hundorovej Tekst czarnobylski: postapokaliptyczna realność i nuklearna sublimacja [Чорнобильський жанр: пост-апокаліптична реальність і нуклеарна сублімація]

11.00-11.15 przerwa

 

Panel I 

11.15-11.30 dr hab. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski)

Postkatastrofizm w postmodernistycznej powieści o Zagładzie – przypadek Paula Austera

 

11.30-11.45 dr hab. Agnieszka Korniejenko (Uniwersytet Jagielloński)

Literackie i filmowe reprezentacje katastrofy w Czarnobylu w Polsce

 

11.45-12.00 dr Oksana Puchońska (Uniwersytet Kijowski imienia Borysa Hrinczenki)

Українська література після кінця історії: травма, пам’ять, ідентичність [Literatura ukraińska po końcu historii: trauma, pamięć, tożsamość]

 

12.00-12.15 dr Olena Stawnycza (Naukowa dumka, Kijów)

Semantyka i tryby mitologizowania Czarnobyla w ukraińskiej literaturze „apokaliptycznej” [Чорнобиль у літературі і дискурсі, Семантика і модуси міфологізації Чорнобиля в українській «апокаліптичній» літературі]

 

12.15-12.30 – dr Paweł Krupa (Uniwersytet Jagielloński)

Co widać w postczarnobylskim oku otchłani?

 

12.30-12.45 – przerwa

 

Panel II 

12.45-13.00 dr Joanna Roszak (Instytut Slawistyki PAN)

Rozbrajanie. Od poezji po Hiroszimie do działalności ruchu Pugwash

 

13.00-13.15 dr Konrad Wojnowski (Uniwersytet Jagielloński)

Wypędzanie Terezjasza – nowe katastrofy i kultura programów

 

13.15-13.30 mgr Miłosz Markiewicz (Uniwersytet Śląski)

W cieniu końca człowieka. Stawanie się posthumanistyki

 

13.30-13.45 lic. Gaweł Janik (Uniwersytet Śląski)

Postkatastroficzne obrazy. „Czarnobyl – Strefa” jako komiks nuklearny

 

13.45-14.00 mgr Jarosława Jakowliewa (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Репрезентація Чорнобильської аварії на тлі пострадянської духовної кризи України [Reprezentacja awarii czarnobylskiej  na tle postradzieckiego kryzysu duchowego w Ukrainie]

 

14.00-15.30 – przerwa obiadowa

 

Panel III

15.30-15.45 dr Olga Derkaczowa (Uniwersytet Przykarpacki)

Czarnobyl jak obszar izolowany we współczesnej ukraińskiej prozie (na przykładzie utworu Markiana Kamysza Oformlandija, albo urlop w zonie)

 

15.45-16.00 mgr Anita Jasińska (Uniwersytet Śląski)

Postkatastroficzna przemoc w wybranych narracjach 9/11

 

16.00-16.15 mgr Aniela Radecka (Uniwersytet Wrocławski)

Duchowy rozpad ZSRR. Wybrane przykłady z  eseistyki i twórczości literackiej Oksany Zabużko

 

16.15-16.30 mgr Anetta Kuś (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Próba generalna Olgi Tokarczuk: o wprawianiu się w katastrofę

 

16.45-17.00 – przerwa

 

Panel IV

17.00-17.15 dr Magdalena Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Wpatrzeni w pustkę. Wycieczki do Czarnobyla w obiektywie turystycznych aparatów

 

17.15-17.30 mgr Anna Duda (Uniwersytet Jagielloński)

Pokoleniowa trauma czy wpływ postapokaliptycznej popkultury? O motywacjach polskich turystów wyjeżdżających do Czarnobyla

 

17.30-17.45 mgr Urszula Pieczek (Uniwersytet Jagielloński)

„Piołun, »czarnobyl«, Artemisia vulgaris”: Czarnobyl jako przestrzeń (dla) sztuki

 

17.45-18.00 mgr Urszula Kuźnik  (Uniwersytet Warszawski)

Czarnobyl – miejsce fotograficznej ekscytacji

 

18.15 -19.30 – dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości: prof. Tamara Hundorova, prof. zw. dr hab. Inga Iwasiów, dr hab. prof. UJ Tomasz Majewski; prowadzenie: Aleksandra Grzemska

 

19.30 – zakończenie obrad

 

27.04. 2016 r. (środa) – sale wykładowe Katedry Ukrainistyki (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, ul. W. Reymonta 4, s. 082)

 

Panel V 

10.00-10.15 dr Karinna Sardaryan (Charkowski Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy im. H. Skoworody)

Репрезентація Чорнобильської трагедії у творчості письменниці-шістдесятниці – І. В. Жиленко [Reprezentacja tragedii czarnobylskiej w twórczości pisarki pokolenia szistdesiatnyków  – I. W. Żyłenko]

 

10.15-10.30 mgr Katarzyna Trzeciak (Uniwersytet Jagielloński)

Bhopal 1984: widmowy materializm literackiej pamięci

 

10.30-10.45 mgr Ałła Pryiomko, (Charkowski Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy im. H. Skoworody)

Жахливі видіння Клима Поліщука як проблема «тонкого нюансування тексту [Straszne obrazy Kłyma Poliszczuka jako problem subtelnego niuansowania tekstu]

 

10.45-11.00 mgr Roman Turowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Między „Antropologizacją rzeczywistości” a „deantropologizacją człowieka”: współczesna technosfera w kontekście antropologii synergijnej Sergeja Chorążego

 

11.15-11.30 – przerwa

 

Panel VI

11.30-11.45 dr Małgorzata Peroń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zniszczony świat. Poetyckie wizje katastrofy w twórczości poetów nurtu „ośmielonej wyobraźni”

 

11.45-12.00 mgr Paweł Czernich (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Media, rząd i propaganda. Przedstawienie katastrofy czarnobylskiej w środkach masowego przekazu krajów europejskich i Ameryki

 

12.00-12.15 mgr Olga Turowska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Premonition of decline and fall as ideas of regulative European discourse. The collapse of civilization as seen by Florian Znaniecki

 

12.15-12.30 mgr Barbara Więckowska (Uniwersytet Szczeciński)

Spory wokół kwestii katastrofy  w Czarnobylu a propaganda polityczna, na przykładzie wybranych reportaży

 

12.45-14.00 – przerwa obiadowa

 

14.00-15.15 – Czarnobyl – eksplozja wolności. Dyskusja z udziałem Katarzyny Kotyńskiej, Małgorzaty Nocuń, Przemysława Tomanka, inspirowana nowym numerem miesięcznika „Znak”; prowadzenie Urszula Pieczek (redaktorka miesięcznika „Znak”)

 

Panel VII

15.30-15.45 dr Mateusz Zimnoch (Uniwersytet Jagielloński)

Ślad jako narzędzie symulacji w „Czarnobyl VR Project”

 

15.45-16.00 mgr Sylwia Jankowy (Uniwersytet Wrocławski)

Czy jest się czego bać? Filmowe reprezentacje Czarnobyla

 

16.00-16.15 mgr Łukasz Strzelczyk (Uniwersytet Warszawski)

Dźwięki po końcu świata

 

16.15-16.30 mgr Krzysztof Lichtblau (Uniwersytet Szczeciński)

Komiks wobec katastrofy. Czarnobyl. Strefa Francisco Sancheza i Natacha Bustos

 

16.45-17.00 – przerwa

 

Panel VIII

17.00-17.15 dr Hałyna Chomenko (Charkowski Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy im. H. Skoworody)

«Арабески» Миколи Хвильового: некон’юнкція «обезголовленого» тексту як маркер есхатології неприсутності [Arabeski Mykoły Chwylowego: brak koniunkcji tekstu jako marker eschatologii nieobecności]

 

17.15-17.30 mgr Olga Piskunowa (Charkowska Państwowa Akademia Kultury)

Апокаліпсис Миколи Хвильового в аспекті реконструкції дискурсивності [Apokalipsa Mykoły Chwylowego w aspekcie rekonstrukcji dyskursywności]

 

17.30-17.45 mgr Aleksandra Brylska (Uniwersytet Warszawski)

Katastrofa, którą (nie)zobaczysz. O wizualności nuklearnego kresu

 

17.45-18.00 mgr Iwona Boruszkowska (Uniwersytet Jagielloński)

Mapowanie apokalipsy – pustka i ślad czarnobylskiej zony w prozie reportażowej

 

18.00 – zakończenie konferencji

 

 

 

Organizatorzy:

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

 

Zapraszamy!

Dodaj odpowiedź