Milion ścieżek, Spotkanie z Felixem Kaputu / 8 sierpnia, Kraków

0
723

Życie kongijskiego pisarza Felixa Kaputu – którego bezprawnie uwięziono, a następnie zmuszono do emigracji – stanie się punktem wyjścia do rozmowy na temat pracy francka leiboviciego i Juliana Seroussiego „muzungu (ci, którzy poruszają się wkoło po okręgu)”. W rozmowie weźmie udział sam zainteresowany – Felix Kaputu.

Praca „muzungu”, którą można obejrzeć obecnie w Galerii Bunkier Sztuki, traktuje o konfliktach w Kongu, a w szczególności o zbrodni dokonanej we wsi Bogoro. W swojej instalacji leibovici i Seroussi odtworzyli – na podstawie materiałów dowodowych – sytuację sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego, którzy przed wydaniem wyroku musieli zgłębić złożoną sytuację polityczną i etniczną Konga. Niemniej materiał dowodowy kryje więcej niż jedną opowieść. Czy młody mężczyzna z grupą nastolatków na jednym ze zdjęć to nauczyciel z uczniami, czy może przywódca oddziału? Kim jest miejscowy lekarz, dokonujący skaryfikacji?

Z Felixem Kaputu będziemy rozmawiać o odczytaniu tego materiału, a także o sytuacji artysty-uchodźcy, zaangażowaniu w ruchy społeczne i o prawach człowieka.

dr Felix Kaputu – pochodzący z Konga (prowincja Katanga) pisarz, naukowiec, literaturoznawca, działacz społeczny. Wyjechał z Konga w 2006 r. po tym, jak dzięki staraniom Amnesty International i presji środowisk akademickich z całego świata został zwolniony z zakładu karnego Makala w Kinszasie. Zatrzymany rok wcześniej przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (ANR), przetrzymywany bezprawnie w więzieniu, był świadkiem stosowania tortur i zniknięć innych zatrzymanych. Po wyjściu z zakładu, nie mogąc kontynuować pracy naukowej ani twórczej, wybrał los pisarza-uchodźcy. Obecnie przebywa w Krakowie jako stypendysta utworzonej w 2005 r. Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźstwa ICORN, udzielających schronienia i wsparcia pisarzom i artystom, którzy – z racji prześladowań – nie mogą tworzyć we własnym kraju.

Organizatorami pobytu Felixa Kaputu są miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Stowarzyszenie Willa Decjusza.

 

MILION ŚCIEŻEK. O PRACY „MUZUNGU (CI, KTÓRZY PORUSZAJĄ SIĘ WKOŁO PO OKRĘGU) ORAZ SYTUACJI ARTYSTY-UCHODŹCY
Spotkanie z dr. Felixem Kaputu
8.08.2016 r. (poniedziałek), godz. 18:00
Spotkanie w j. angielskim
Prowadzenie: Agnieszka Kilian

Strona wydarzenia na Facebooku.

 

———

The life story of a Congolese writer Felix Kaputu – who was unlawfully imprisoned and forced to emigrate – will be a starting point for our discussion on franck leibovici and Julien Seroussi’s work “muzungu (those who go round and round).” The meeting will involve the protagonist of the story – Felix Kaputu.

“muzungu,” a work included at the exhibition at Bunkier Sztuki Gallery, addresses the conflicts in Congo, in particular the atrocities in the village of Bogoro. In their installation, on the basis of existing evidence, leibovici and Seroussi recreated the situation of the judges of the International Criminal Court, who pronounced their verdict after investigating the complex political and ethnic realities of Congo. Nevertheless, collected evidence contains more than one story. Does one of the photographs featuring a young man with a group of teenagers present the leader of the troop? Who is the local doctor who performs scarification?

We shall talk with the writer Felix Kaputu on possible readings of this material, as well as on the situation of the artist-refugee, involvement in social movements, and on human rights.

Dr. Felix Kaputu – Congolese writer, researcher, literary scholar, and social activist (born in theprovince ofKatanga). He leftCongo in 2006 after Amnesty International and the pressure of international academic circles led to his release from the prison of Makala inKinshasa. Arrested the previous year by the National Intelligence Agency (ANR), he was unlawfully imprisoned and he witnessed the torture and disappearance of other inmates. After release he was unable to continue his academic and creative work, and decided to become an artist-refugee. At present he resides inKrakow as a fellow of the International Cities of Refuge Network (ICORN), which since 2005 provides shelter and support for writers and artists at risk of persecution in their home countries.

 

A million paths. On “muzungu (those who go round and round)” and the situation of an artist-refugee 
Meeting with Dr. Felix Kaputu
Convenor: Agnieszka Kilian
Free entry
Meeting held in English

 

Fragment pracy francka leiboviciego i Juliana Seroussiego „muzungu (ci, którzy poruszają się wkoło po okręgu)”, Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie

Dodaj odpowiedź