Nabór tekstów: ROŚLINY

0
2245

Nabór tekstów do numeru 1-2/2020: temat: ROŚLINY🌶🌶🌶
Nasza zależność od świata roślin nie daje się zredukować do jednego wymiaru, podobnie jak sama tajemnica flory, jej ,,sekretne życie”. Proponując kolejny temat naszego pisma, chcemy otworzyć możliwość przyjrzenia się roślinom z wielu perspektyw – tych najbardziej współczesnych, odkrywających ich specyfikę i inteligencję, ale i tych, które zawdzięczamy dawnej wiedzy, przechowywanej w różnych tradycjach i w symbolice. Interesują nas rozmaite sposoby obecności roślin w kulturze, w przestrzeni globalnej, lokalnej i osobistej. To, co w nich fascynuje, budzi kontrowersje, jest przedmiotem podziwu lub inspiracji, ale i to, co mówi o ich wieloaspektowym współistnieniu z ludzkim życiem, to co powinno wywoływać naszą refleksję i troskę.

Teksty przyjmujemy do końca marca 2020.

Dodaj odpowiedź