Noc Poezji// Recital „Dowody Istnienia”

0
779

Premiera!!!

W ramach krakowskiej Nocy Pezji

 

Recital „DOWODY ISTNIENIA”

 

słowa: Agnieszka Grochowicz

muzyka: Andrzej Zarycki

Recital „Dowody Istnienia” to unikalne między­po­ko­leniowe spotkanie krakowskich twórców piosenki – wybitnego kompo­zytora, głównego obok Zygmunta Koniecznego autora muzyki przebojów m.in. Ewy Demarczyk, związanego od lat z Piwnicą pod Baranami – jednej z najcie­kawszych postaci krakowskiej piosenki literackiej, cenionej autorki tekstów, aktorki i wokalistki Agnieszki Grochowicz. Na recital składa się kilka­naście nowych, kontra­stu­jących utworów słowno-muzycznych eksplo­ru­jących temat kondycji człowieka wobec miłości, samotności, nieuchronności,  losu, przemijania, wiary i nadziei. Narodziny kilkunastu utworów stają się dowodem na to, że w dzisiejszych trudnych, skomer­cja­li­zo­wanych czasach nadal istnieją, spotykają się i działają twórcy, którzy zadają sobie i widzom niemodne choć nieuniknione i niczym nieza­stąpione pytania o Istnienie.
Akompaniuje zespół znako­mitych krakowskich muzyków.

Miejsce: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, www.lamelli.com.pl
4 października, godz.  21:00
Bezpłatne wejściówki do odebrania od 2 października godz. 10:00 w siedzibie ŚOK-u.

Organi­zatorzy: Gmina Miejska Kraków, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Projekt jest współ­fi­nan­sowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
Patronat medialny: pismo kulturalne „Fragile”

Dodaj odpowiedź