Silesia Art Biennale

0
1581

Silesia Art Biennale jest inicjatywą stworzenia ponadregionalnej sieci komunikacji i wymiany artystyczno-kulturalnej. W swoim założeniu działaniem obejmować będzie ośrodki Dolnego Śląska, realizując tam program wychodzący ponad wymiar regionalności.

Projekt zorganizowania Międzynarodowego Silesia Art Biennale pt. „Outside in inside out” wychodzi naprzeciw uzyskaniu przez miasto Wrocław tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz jego hasłu programowemu „Przestrzenie dla piękna”. Zainicjowany został w 2011 roku przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz prof. Andrzeja Saja – redaktora naczelnego Pisma Artystycznego Format.

Założenia Biennale oparte są na koncepcji wejścia sztuki w przestrzeń publiczną miast Dolnego Śląska (wybranych w kolejnych edycjach Biennale) oraz Wrocławia – ogniskującego i sumującego całość inicjatyw regionalnych i wrocławskich dokonań (we Wrocławiu przewiduje się finał Biennale wraz ze stosownymi ekspozycjami i sympozjum promocyjnym). W kolejnych edycjach Biennale przewiduje się rozszerzenie zasięgu aktywności artystyczno – projektanckich na obszar regionu przygranicznego w ujęciu: Dolny Śląsk – okręg Liberec i Hradec Kralove (Czechy) – Saksonia (Niemcy).

Do działań w ramach Biennale, co dwa lata zapraszani będą najważniejsi polscy i międzynarodowi krytycy oraz artyści sztuk wizualnych, wypowiadający się poprzez działania efemeryczne (performance, akcja, panele dyskusyjne), stałe – obiekty, murale, instalacje wpisane w przestrzenie miejskie oraz społeczne (ankietowanie, działania ze społecznościami, inne).

W tym roku Biennale odbywa się w Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu, Sokołowsku, Legnicy, Jeleniej Górze i we Wrocławiu, który będzie finalizował całość przedsięwzięcia (sympozjum teoretyczne i wystawa dokumentująca akcje / realizacje oraz prezentująca prace zaproszonych do projektu artystów).

Projekt w swoim założeniu składać się będzie z działań efemerycznych (performance, akcja, panele dyskusyjne), stałych – obiekty, murale, instalacje wpisane w przestrzenie miejskie oraz społecznych (ankietowanie, działania ze społecznościami, inne).

Outside in inside out – to rodzaj gry jaka toczy się nieustannie we współczesnym świecie  między tym co zewnętrzne i wewnętrzne, centralne i prowincjonalne, uniwersalne i globalne, indywidualne i społeczne. Jesteśmy uczestnikami tej gry, żyjemy w lokalnych społecznościach, a zarazem w zglobalizowanym świecie. Ten nieustanny ruch – odśrodkowy i dośrodkowy – outside in inside out – kształtuje kulturę i nasze życie codzienne. Sztuka może pomóc się w tym świecie odnaleźć, wskazać kierunki myślenia, tematy i sposoby ich dyskutowania.

Tegoroczna edycja Silesia Art Biennale już w swojej strukturze jest oparta na modelu funkcjonowania outside in inside out – grze zewnętrzne/wewnętrzne. Wydarzenia odbędą się w czterech miastach regionu Dolnego Śląska – Bystrzycy Kłodzkiej, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Ale zarazem dokumentacja podsumowująca projekt zostanie pokazana na wystawie Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. W ten sposób zostanie uruchomiona wymiana idei sztuki między miastami regionu a jego stolicą. Ten model będzie rozwijany w następnych latach, w edycjach 2014 i 2016.

Artystyczna tematyka prac jest zorganizowana w triadę „Stałe – efemeryczne – społeczne”. Te trzy kategorie wskazują na formalny charakter realizacji – od posiadających konkretną materialność, poprzez formy labilne, czasowe, po sztukę opartą na bezpośrednich związkach społecznych. Prace są realizowane w przestrzeniach publicznych, w związku z architekturą i urbanistyką miejsc, ale i w związku ze społeczno-kulturową specyfiką miast – uczestników projektu Silesia Art Biennale. Celem projektu jest nie tylko stworzenie dzieł sztuki ale i zainicjowanie dyskursu społecznego w którym przenika się to co lokalne i to co globalne – outside in inside out.

Wystawie w Muzeum Współczesnym towarzyszyć będzie sympozjum, którego tematyką są również trzy kategorie związane z powstającymi w ramach projektu dziełami sztuki – „Stałe – efemeryczne – społeczne”. Będą one analizowane przez historyków sztuki, estetyków, kulturoznawców, socjologów, czy konserwatorów współczesnych dzieł sztuki.

Podsumowaniem tej edycji projektu Silesia Art Biennale będą publikacje tekstów wygłoszonych na sympozjum, katalog zawierający dokumentację realizacji wykonanych w poszczególnych miastach wraz z esejami krytyków towarzyszących pracy artystów, oraz film – reportaż opowiadający o przebiegu projektu.

Działania Silesia Art Biennale odbywać się będą:

6 – 12 września 2012: Bystrzyca Kłodzka
7 – 13 września 2012: Jelenia Góra
8 – 14 września 2012: Legnica
9 – 15 września 2012: Wałbrzych

Bystrzyca Kłodzka:
Robert Kuśmirowski „Pałka, zapałka, dwa kije…”
– Iwona Demko „Barmanka bez znajomości języka do pracy w Belgii”
– Roman Dziadkiewicz „GORĄCZKA / MDŁOŚCI / INTERWENCJA KRYZYSOWA”
opera siedmiodniowa
– Konrad Smoleński (film), Energy hunters, Track
– Małgorzata Kazimierczak „Konfrontacje mentalne – pomiędzy miejscem i czasem”
Działanie in situ w przestrzeni społecznej / instalacja video; „Tablice miejskie myśli społecznej”

Spotkania i dyskusje panelowe:
– Alicja Jodko Animacja oswaja świat” – prelekcja i pokaz filmów realizowanych przez młodziutkich autorów z Dziecięcej Wytwórni Filmowej / Galeria Entropia / Wrocław
– Grzegorz Borkowski: „Samorealizacja – samoorganizacja”
-Łukasz Guzek „Stałe-efemeryczne-społeczne”
– Magdalena Ujma „Sztuka w przestrzeniach publicznych: wybrane przykłady i problemy z nimi związane”
– Wojciech Ciesielski „Przerwy w procesie”
Legnica:
– Grzegorz Klaman „Niewidoczne widzialnego”
– Anna Kutera „Forum Humanum”
– Monika Drożyńska „Cuda”
– Konrad Smoleński (film), Energy hunters, Track
– Małgorzata Kazimierczak „Konfrontacje mentalne – pomiędzy miejscem i czasem”
Działanie in situ w przestrzeni społecznej / instalacja video; „Tablice miejskie myśli społecznej’’

Spotkania i dyskusje panelowe:
– Alicja Jodko Animacja oswaja świat” – prelekcja i pokaz filmów realizowanych przez młodziutkich autorów z Dziecięcej Wytwórni Filmowej / Galeria Entropia / Wrocław
– Grzegorz Borkowski: „Samorealizacja – samoorganizacja”
– Łukasz Guzek „Stałe-efemeryczne-społeczne”
– Magdalena Ujma „Sztuka w przestrzeniach publicznych: wybrane przykłady i problemy z nimi związane”
– Wojciech Ciesielski „Przerwy w procesie”
– Aleksandra Jach

Jelenia Góra:
– Tomasz Opania „Hi honey”
– Anka Leśniak „SUR-REALIZACJE. Chciałam tylko latać…”
– Paulina Braun „The Cables”
– Konrad Smoleński (film), Energy hunters, Track
– Małgorzata Kazimierczak „Konfrontacje mentalne – pomiędzy miejscem i czasem”
Działanie in situ w przestrzeni społecznej / instalacja video; „Tablice miejskie myśli społecznej’’

Spotkania i dyskusje panelowe:
– Alicja Jodko Animacja oswaja świat” – prelekcja i pokaz filmów realizowanych przez młodziutkich autorów z Dziecięcej Wytwórni Filmowej / Galeria Entropia / Wrocław
– Grzegorz Borkowski: „Samorealizacja – samoorganizacja”
– Łukasz Guzek „Stałe-efemeryczne-społeczne”
– Wojciech Ciesielski „Przerwy w procesie”
– Magdalena Ujma „Sztuka w przestrzeniach publicznych: wybrane przykłady i problemy z nimi związane”

Wałbrzych:
– Janusz Bałdyga „Dom otwarty”
– Artur Tajber „Akcja Uliczna – Wałbrzych” / utwór z cyklu WALK’MAN
– Konrad Pustoła „Widoki Władzy”
– Konrad Smoleński (film), Energy hunters, Track
– Małgorzata Kazimierczak „Konfrontacje mentalne – pomiędzy miejscem i czasem”
Działanie in situ w przestrzeni społecznej / instalacja video; „Tablice miejskie myśli społecznej’’

Spotkania i dyskusje panelowe:
– Alicja Jodko Animacja oswaja świat” – prelekcja i pokaz filmów realizowanych przez młodziutkich autorów z Dziecięcej Wytwórni Filmowej / Galeria Entropia / Wrocław
– Grzegorz Borkowski: „Samorealizacja – samoorganizacja”
– Łukasz Guzek „Stałe-efemeryczne-społeczne”
– Magdalena Ujma „Sztuka w przestrzeniach publicznych: wybrane przykłady i problemy z nimi związane”
– Wojciech Ciesielski „Przerwy w procesie”

Sympozjum „Stałe – efemeryczne – społeczne”
8 listopada 2012, Uniwersytet Wrocławski, katedra historii sztuki
Uczestnicy: Grzegorz Dziamski, Łukasz Guzek, Leszek Koczanowicz, Anna Markowska, Andrzej Saj, Iwona Szmelter, Grzegorz Sztabiński, Elżbieta Wysocka, Tomasz Załuski, Łukasz Andrzejewski, Natalia Andrzejewska

Program:
10.00 – 12.00 – (moderator Andrzej Saj) Leszek Koczanowicz, Grzegorz Dziamski, Łukasz Andrzejewski, Łukasz Guzek
12.00 – 12.30 – dyskusja
12.30 – 13.30 – przerwa
13.30 – 15.30 – (moderator Łukasz Guzek) Anna Markowska, Grzegorz Sztabiński, Tomasz Załuski, Andrzej Saj
15.30 – 16.00 – dyskusja
16.00 – 17.00 – przerwa
17.00 – 18.30 – (moderator Leszek Koczanowicz) Iwona Szmelter Natalia Andrzejewska, Elżbieta Wysocka
18.30 – 19.00 – dyskusja
Zakończenie obrad

Tematem sympozjum są wymienione w tytule trzy „stany skupienia” występujące (współwystępujące) w sztuce współczesnej. Historycznie, w sztuce modernistycznej, sztuka realizowana w tych formach należała do odrębnych nurtów, tworząc „własne” kierunki artystyczne. W sytuacji po modernistycznej mamy do czynienia z formami hybrydalnymi, łączącymi owe nurty czy „stany skupienia” sztuki. Występujące między nimi relacje funkcjonalne odgrywają kluczową rolę we współczesnej praktyce artystycznej, zarówno w odniesieniu do form sztuki, jak i na płaszczyźnie społecznej (krytycznej). Są one także podstawą rozumienia i interpretacji dzieł sztuki, a także budowy narracji kuratorskich „opowiadanych” za pomocą dzieł. Ponieważ nie można wyróżnić dziś takiej całości jak sztuka, za Peterem Bürgerem, można posłużyć się kategorią ‘środka artystycznego”, zastępującego kategorie stylu. Triadę „Stałe – efemeryczne – społeczne” można więc rozpatrywać jako triadę środków artystycznych będących największym możliwym uogólnieniem formalno – artystycznym we współczesnej sztuce.

Założeniem sympozjum jest uchwycenie zarysowanej tu tematyki z rozmaitych perspektyw badawczych, zarówno historii sztuki i estetyki jak i kulturoznawczej czy socjologicznej, a także powiązanie jej z zagadnieniem opieki i konserwacji form efemerycznych. Trzy tytułowe  kategorie: „stałe – efemeryczne – społeczne” zostaną opisane językami właściwymi dla różnych dyscyplin nauki. Tym samym wskazane zostaną obszary dyskursów w jakich lokujemy sztukę współczesną i rola jaką ma ona w nich do spełnienia. W nich sztuka poszukuje dziś dla siebie uprawomocnienia, a nie w samej sztuce.

Wystawa dokumentująca działania Biennale: Muzeum Współczesne Wrocławia, 9 – 30 listopada 2012

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE Silesia Art Biennale / Outside in inside out

Organizator Biennale: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Dyrektor Biennale: Piotr Borkowski
Przewodniczący Rady Programowej: Andrzej Saj
Kurator 1 edycji Biennale: Łukasz Guzek
Koordynator programu Biennale / kierownik produkcji: Agnieszka Chodysz

Rada Programowa Biennale:
Barbara Banaś, Bożena Biskupska, Grzegorz Dziamski, Gabor Gyulas, dyrektor Mucsarnok Kunsthalle w Budapeszcie, Leszek Koczanowicz, Dorota Monkiewicz.

Kuratorzy lokalni:
Krystyna Kolonko, prezes Stowarzyszenia Artystyka z Nowej Bystrzycy
Kajetan Dyrda, zastępca prezesa Stowarzyszenia Artystyka z Nowej Bystrzycy
Tomasz Nowicki, dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Grzegorz Szczygieł, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zbigniew Kraska, dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy
Janina Hobgarska, dyrektor BWA w Jeleniej Górze
Alicja Młodecka, dyrektor WGS BWA Zamek Książ
Andrzej Tyws, dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
Bożena Biskupska, Prezes Fundacji In Situ, Sokołowsko

Współorganizatorzy:
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Galeria Sztuki w Legnicy, Galeria BWA w Jeleniej Górze, WGS BWA Zamek Książ
Partnerzy:
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, Stowarzyszenie Artystyka w Nowej Bystrzycy, Centrum Integracji Społecznych w Bystrzycy Kłodzkiej, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu, Legnickie Centrum Kultury

Dodaj odpowiedź