Konferencja „To jest skandal!” Strategie skandalu w kulturze współczesnej / 21-23 listopada 2015 r.

0
673

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem skandalu do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „To jest skandal!” Strategie skandalu w kulturze współczesnej, która odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2015 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy organizatorzy chcieliby zastanowić się w jaki sposób można definiować pojęcie skandalu i jakie ma ono znaczenie w kulturze zarówno jako kategoria teoretyczna, służąca do porządkowania różnych kulturowych zjawisk, jak i kategoria praktycznej oceny zdarzeń, z którymi mamy do czynienia w codziennym życiu (np. w mediach). Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i zaprojektowana została jako laboratorium skandalu, czyli próba szczegółowej analizy strategii, za pomocą których dane zjawisko zostaje przedstawione właśnie jako skandal.

W jaki sposób skandal wpływa na przestrzeń społeczną? Jakie strategie skandalu i w jakim celu wykorzystywane są we współczesnej sztuce? Jakie kryteria decydują o tym, że dane zdarzenie określamy mianem skandalu? Kto te kryteria ustanawia? Jak można scharakteryzować współczesnego(ą) skandalistę(kę)? Jakie rodzaje antropotechnik zostają użyte, żeby wywołać skandal? A może jest to jednak działanie zupełnie pozbawione celu i powstaje spontanicznie, w interakcji? Na te i inne pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas konferencji.

Proponowane zagadnienia badawcze:

– skandal jako performance – strategie reżyserowania skandalu,
– performatywność skandalu,
– skandal a kultura niezależna – potencjał krytyczny i transgresyjny skandalu,
– rola afektów w społecznym odbiorze działań uznanych za „skandaliczne”,
– „skandale słowne” – rola obelg i przezwisk w życiu społecznym,
– sylwetki i sposoby działania współczesnych skandalistów(ek),
– rola mediów (także mediów społecznościowych) w recepcji skandalu,
– skandal a sankcje prawne, społeczne i moralne,
– skandal jako strategia promocyjna (rynek książki, sztuka, film, PR),
– skandal jako strategia autoprezentacji/autoobnażania,
– od skandalu do obsceniczności – granice dobrego smaku,
– ujęcie filozoficzne skandalu – skandal jako przeszkoda w rozumieniu (gr. Σκάνδαλον – przeszkoda, pułapka),
– skandal w kontekście pojęcia normalności, anormalności i perwersji,
– rola skandalu w rewizji tabu kulturowego,
– skandal i plotka – językowe „(re)transmisje” zdarzenia,
– pojęcie przyzwoitości i tego, co nieprzyzwoite (skandaliczne) – ujęcie synchroniczne i diachroniczne.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 października. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji oraz fanpage’u.

Zapraszamy!

 

 

Dodaj odpowiedź