Nabór tekstów do „Fragile”

0
769

Ogłaszamy nabór tekstów

Temat numeru 1 (27) 2015: WARSZTAT

Jak pracuje współczesny artysta, muzyk? Jak wygląda jego pracownia, studio, narzędzia pracy? Jak ważny jest dla niego warsztat, wieloletnia nauka techniki? Skoro na pozór jej nie widać w dziele sztuki? Momentalnie nasuwa się odwieczny problem, co odróżnia artystę od rzemieślnika, aczkolwiek ciekawszy wydaje się inny: co niesie z sobą definiowanie się pisarza jako rzemieślnika? Kim będzie wtedy jego czytelnik? Nie odbiorcą dzieła artystycznego a nabywcą i użytkownikiem? Jakie konsekwencje niesie ze sobą takie określanie twórczości? Jaka jest współczesna rola mistrza? Kogo kształcą warsztaty kreatywnego pisania? Kto ma większą swobodę wypowiedzi: amator czy profesjonalista? Interesują nas przede wszystkim nieoczywiste odpowiedzi.

Więcej >> ')}

Dodaj odpowiedź