Transpoetica: Miłość po indyjsku

0
1210

28 listopada o godz. 18.00 odbędzie się wieczór poświęcony literaturze Azji Południowej, zorganizowany w formie tradycyjnego spotkania poetów (muśaira). Podczas muśairy odczytane zostaną utwory poetyckie oraz fragmenty prozy, powstałe w językach sanskryckim, hindi oraz urdu. Konwencja muśairy, zakładająca melorecytację utworów poetyckich skomponowanych według reguł tworzenia klasycznej poezji perskiej, zostanie przełamana poprzez włączenie do repertuaru tekstów formalnie wykraczających poza tę konwencję, jednak treściowo jej bliskich.

Zaprezentowane zostaną fragmenty wybrane z następujących utworów: Bilhana „Złodziej miłości. 50 wierszy”, „Sto strof Amaru”, Dźajadewa „Gitagowinda”, Hariwanś Raj Baććan „Miodosytnia”, Mirza Muhammad Hadi Ruswa „Umrao Dźan Ada. Pamiętnik kurtyzany”, Tedźi Grower „Błękit” w tłuma­czeniu K. Junik-Łuniewskiej, M. Vargi, H. Marlewicz, A. Kuczkiewicz-Fraś i R. Czekalskiej.

Tego rodzaju wieczorom literackim często towarzyszyły występy śpiewających i tańczących kurtyzan. Również podczas tej muśairy wystąpi tancerka prezentująca jeden z klasycznych indyjskich stylów tańca (kathak).

Transpoetica: Miłość po indyjsku
Transpoetica: Miłość po indyjsku

Wieczór poprowadzą orientalistki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmujące się między innymi tłumaczeniem literatury Azji Południowej na język polski:

Renata Czekalska, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Halina Marlewicz.

Taniec: Anita Singh

Tabla: Janek Kubek

Wiersze przeczyta: Maciej Półtorak i Patryk Szwichtenberg

Kamila Junik Łuniewska – indolożka, kultu­ro­znawczyni, orien­ta­listka. Ukończyła filologię orientalną i kultu­ro­znawstwo bliskow­schodnie na Uniwer­sytecie Jagiel­lońskim. Zajmuje się współ­czesną literaturą hindi oraz bieżącą sytuacją społeczno-polityczną i kulturową na subkontynencie indyjskim. Autorka kilku przekładów z literatury hindi na język polski, lektorka oraz tłumaczka języków urdu i hindi. Pracuje w Zakładzie Orien­ta­listyki i Języko­znawstwa Ogólnego Uniwer­sytetu Śląskiego.

Magdalena Varga – indolog, lektor w Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Jej zainte­re­sowania badawcze obejmują m.in. ironię we współ­czesnej prozie hindi, socjo­lin­gwistykę Azji Południowej ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem różnych rejestrów języka hindi, przede wszystkim zaś języka mówionego oraz etymologię języka hindi. Zajmuje się również tłuma­czeniem literatury hindi na język polski.

Halina Marlewicz – zatrudniona w Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego afiliowana w Zakładzie Filozofii Uniwer­sytetu Ateneum w Manili. Zajmuje się indyjską literaturą religio-filozoficzną, sanskrycką poezją miłosną, herme­neutyką filozoficzno-religijną, studiami nad teorią i pragmatyką przekładu. Sanskrytolog oraz tłumacz literatury wedyjskiej i sanskryckiej.

Renata Czekalska – orien­ta­listka; adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Jej zainte­re­sowania badawcze obejmują: dziedzictwo kulturowe, historię oraz współ­czesne zagad­nienia polityczno-społeczne Azji Południowej, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego oraz jego funkcję w komunikacji między­kul­turowej. Autorka m.in.: kilku antologii przekładów poezji polskiej na język hindi oraz poezji indyjskiej na język polski.

Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś – języko­znawca, orien­ta­listka, adiunkt Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Specja­lizuje się w badaniach nad Indiami Północnymi i Pakistanem. Do głównych obszarów jej zainte­resowań badawczych należą: języko­znawstwo indyjskie, język i literatura urdu, kultura indo-muzułmańska oraz proble­matyka przekładu literackiego z języków orien­talnych w kontekście kontaktów między­kul­tu­rowych. Autorka wielu przekładów z literatury hindi i urdu.

Anita Singh – absolwentka krakowskiej Indologii na UJ, pilot wycieczek do Indii i okolic, tancerka klasycznych tańców indyjskich Bharatanatjam i Kathak, sięgająca także po tradycje flamenco. Współtworzy krakowską grupę tańców indyjskich Natyalaya, która współpracuje ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury. Występuje i prowadzi regularne kursy tańców indyjskich w Krakowie, okazyjnie organizuje występy i warsztaty dla artystów zaproszonych z Indii.

Janek Kubek – multiinstrumentalista etnicznych instrumentów perkusyjnych. Gra z wieloma projektami i bardzo różną muzykę, ale pozostaje zafascynowany sztuką Indii. Współpracuje m.in. z grupami: Beltaine, Karpaty Magiczne, Indialucia, Que Passa, Scaur, Teatr Biogrupa. Poza koncertami zajmuje się budową instrumentów i działalnością warsztatową. Jego pasją jest tabla, której bogate możliwości wykorzystuje nie tylko w klasycznej muzyce indyjskiej.

Organizatorzy: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ, Instytut Orien­ta­listyki WF UJ, Stowarzyszenie Fragile, Śródmiejski Ośrodek Kultury.

Partner: Galeria Persja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

')}

Dodaj odpowiedź