Autor: Agnieszka Kwiecień

krytyczka i historyczka sztuki, feministka, kuratorka wystaw sztuki najnowszej i projektów edukacyjnych, redaktorka pisma kulturalnego „Fragile”, prezeska Stowarzyszenia Fragile, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.