„Dzieci skruszonej starości” a (pop)kulturowa rzeczywistość. Wizja starości w listach do „Drogiej Pani Schubert” Ewy Lipskiej

0
671

')}

Dodaj odpowiedź