Autor: Tomasz Gregorczyk

dziennikarz muzyczny. W centrum jego zainteresowań znajduje się jazz i muzyka improwizowana. Prowadzi cykliczne audycje w Programie II Polskiego Radia („Czas na Jazz” i „Rozmowy improwizowane”), jego audycja „Improwizator” (we współ. z Januszem Jabłońskim) została nominowana do nagrody Prix Italia w 2011 roku. Publikował m.in. w serwisach „Diapazon”, „Independent”, „Kultura Enter”, „Jazzarium” oraz w pismach „Glissando”, „Twój Blues”, „Jazz Forum”. Jest stałym felietonistą poświęconego muzyce klasycznej miesięcznika „Muzyka w Mieście”.